Aktuality


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v říjnu 2017

přidáno: 19. 9. 2017 3:02, autor: Michal Němec   [ aktualizováno 19. 9. 2017 4:59 ]

PREVENT 99 z.ú. se připojuje k 9. ročníku týdne sociálních služeb v ČR, který se koná
2. - 8. 10. 2017 a v jeho rámci 
"Otevře dveře" některých svých služeb veřejnosti.

Přijďte se podívat do zákulisí služeb a zeptat se na cokoli. Na návštěvu není potřeba se nijak hlásit. Prostě jen přijďte a my se na Vás budeme těšit!

Dovolujeme si Vás pozvat:

PONDĚLÍ 2.10.2017
STŘEDA 4.102017
ČTVRTEK 5.10.2017
PÁTEK 6.10.2017 


FIGURA PREVENTU letos putovala do Služeb pro rodiny s dětmi

přidáno: 26. 7. 2017 6:48, autor: Michal Němec

FIGURA PREVENTU 2017


FIGURA PREVENTU je ocenění, které může získat pracovník organizace PREVENT 99 například za mimořádné pracovní nasazení, přínos pro organizaci, nebo pro obor či služby obecně, atd. Toto ocenění dává možnost upozornit i na takovou speciální aktivitu některých pracovníků, která je třeba obtížně postřehnutelná kýmkoli jiným, než blízkým kolegou, vyzdvihnout někoho kdo se nerad chlubí, nebo dát důležitost zdánlivě, či subjektivně běžné činnosti. Nominace, které přicházejí z řad všech pracovníků PREVENT 99, jsou prezentovány v rámci celoorganizačního setkání a následně probíhá tajné hlasování o vítězi.

Vítěz hlasování si, kromě poukázky na malé přilepšení odváží putovní figurínu, která mu pak po dobu jednoho roku dělá společnost na pracovišti. Figurínu zdobí šerpa s odznaky jmen jejích bývalých majitelů a hlavně různé viditelné i neviditelné doplňky, které si po cestě PREVENTEM nasbírala.

Na letošním celoorganizačním setkání PREVENT 99   si od posledního majitele Tomáše Brejchy
ocenění 
FIGURA PREVENTU převzala Zuzana Rysová, vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT ŽELEZNÝ ADIKTOLOG se v roce 2017 NEKONÁ

přidáno: 18. 5. 2017 7:06, autor: Dagmar Randáková   [ aktualizováno 1. 6. 2017 1:46 ]

Vážení příznivci Železného adiktologa,

je nám to líto, ale ročník 2017 jsme nuceni z organizačních důvodů zrušit. Budeme rádi, zůstanete-li tomuto klání věrni a pokud vše dobře dopadne, budeme se opět potkávat, byť patrně v novém hávu a na novém místě.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.
Organizační tým.

FACILITACE PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ

přidáno: 26. 1. 2017 2:28, autor: Michal Němec   [ aktualizováno 26. 1. 2017 2:31 ]

Nabízíme komplexní služby v oblasti přípravy a facilitace případových konferencí a složitých jednání od profesionálních a vyškolených odborníků v této oblasti.

 

 Ø  Nabízíme facilitaci případové konference některým z našich 3 specialistů v cenách od 1.900,-Kč za akci včetně doprovázení a kontroly příprav.

 Facilitátor má na starosti průběh jednání, dbá o rovnost a bezpečí účastníků, řídí diskuzi, je nestranný, udržuje dynamiku, dbá na stanovené cíle, hlídá čas, pravidla a rovnou participaci všech účastníků.“

 

Ø  Nabízíme dílčí činnosti a doprovázení v rámci organizace případové konference v cenách od 300,- Kč.

 Například:

*      dojednání vhodného termínu a místa

*      kontaktování jednotlivých účastníků, podpůrných osob a facilitátora

*      volba a kontaktování přizvaných osob, odborníků, a jiných účastníků konference

*      kontrola možných kontraindikací pro facilitátora

*      tvorba, rozeslání a zajištění podkladů pro konferenci (pozvánky, souhlasy, presenční listina, prohlášení mlčenlivosti …)

*      pořízení zápisu z konference a jeho rozeslání účastníkům

*      příprava prostor a zázemí (rozsazení, občerstvení, jmenovky, flipchart, psací potřeby…)

*      zajištění podpůrných osob a místa pro děti v průběhu konference

  

Ø  Nabízíme kompletní organizaci případové konference v cenách od 3.000,- Kč

 „Zadavatel v tomto případě pouze předkládá požadovaný cíl konference.“

 


Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

PREVENT pracuje se závislými v prostředí věznice

přidáno: 24. 11. 2016 22:58, autor: Markéta Velková   [ aktualizováno 24. 11. 2016 23:00 ]

České Budějovice, 22. listopadu 2016 – Od dubna letošního roku pravidelně docházejí do českobudějovické věznice terapeuti jihočeské neziskové organizace PREVENT 99, aby navázali kontakt s klienty závislými na drogách, kteří jsou ve výkonu trestu. Od začátku roku nastoupilo do speciálního programu celkem 31 klientů a další přibývají.

„Dnes je to už více než sedm měsíců, kdy naši pracovníci docházejí jednou za 14 dní za klienty přímo do prostor věznice,“ uvádí vedoucí programu Adiktologické služby ve vězení PREVENT Jan Šnokhous a pokračuje: „Ze zkušenosti víme, že velká část závislých osob, se kterými se setkáváme ve standardních službách, má problém se zákonem a to opakovaně. Proto jsme naši práci rozšířili také do vazební věznice. Většina klientů, se kterými ve věznici nyní pracujeme, zde není poprvé.“

Velká část drogově závislých se také po propuštění z věznice vrátí do původního „drogového“ prostředí, nemají zajištěnou práci a bohužel ani kontakt s nějakou pomáhající organizací. A tak se po nějaké době jejich závislostní i kriminální recidiva opakuje.

My s klienty hodně pracujeme na náhledu na závislost, mluvíme o tom, co závislost přináší, kam až je může dovést a co dělat jinak, aby se do vězení nemuseli vracet. Je zásadní, aby si uvědomili, co vlastně od života chtějí a co pro to musí udělat. Důležité je také informovat klienty o službách, na které mohou navázat po výkonu trestu a že přirozeným krokem po propuštění z věznice by mohla být právě léčba jejich závislosti,“ vysvětluje Jan Šnokhous.

Na PREVENT 99 se mohou obrátit i rodiny a blízcí obviněných či odsouzených. I oni se mohou potýkat s různými obavami a otázkami spojenými s propuštěním. Adiktologické služby ve vězení jsou již běžnou metodou realizace protidrogové politiky ČR. V republice v současné době operuje minimálně deset organizací, které poskytují služby již v osmadvaceti z pětatřiceti existujících věznic.

Třeboň minulý týden hostila přední odborníky na drogovou problematiku

přidáno: 25. 10. 2016 4:21, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 25. října 2016 – Do třeboňského hotelu Svět minulý týden zamířilo mnoho významných odborníků na drogovou problematiku. Konala se zde totiž X. Adiktologická konference Jihočeského kraje, kterou pořádala nezisková organizace PREVENT 99 společně s Jihočeským krajem. Konference se zúčastnilo 134 posluchačů a přednášejících z řad adiktologů, lékařů, sociálních pracovníků či zástupců veřejné správy.

Hlavním tématem letošního ročníku Adiktologické konference Jihočeského kraje byly děti a mladiství v adiktologických službách. Na konferenci zaznělo dvanáct referátů a proběhly čtyři workshopy. Na základě získaných zpětnovazebních dotazníků je zřejmé, že posluchače nejvíce zaujaly příspěvky Aleše Kudy, Michala Matuly a Petry Kabátkové.

Příspěvek Aleše Kudy, psychologa a psychoterapeuta působícího v oboru adiktologie řadu let, se zamýšlel nad rámcem problematiky dětí a mladistvých v kontextu dnešní doby. Kuda popisoval možnosti a omezení, ke kterým během práce adiktologa s touto cílovou skupinou dochází. V příspěvku navázal na loňskou diskusi o nebezpečném nálepkování dětí a mladistvých diagnózou závislost. V podobném duchu se zabýval velmi širokým spektrem okolností, které děti a mládež ovlivňují a formují a varoval před zúženým pohledem na některé projevy chování dětí a mladistvých.

Michal Matula z Oblastní charity Jihlava ve své prezentaci nazvané „Facebook jako pracovní nástroj virtuálního terénního programu“ popisoval možnosti aktivního vyhledávání uživatelů drog v prostředí sociálních sítí, jejich kontaktování a následné navázání na reálný terénní program nebo kontaktní centrum. „Zejména u menších lokalit se jedná o časově i finančně úsporný styl práce, vysoce účinný, který je bezpečný pro potenciální klienty,“ vysvětloval Michal Matula. Na základě jeho příspěvku proběhla diskuse o možných úskalích metody. Většina přítomných se však shodla na skutečnosti, že prostředí Facebooku a vlastně i obecně virtuální prostředí je nutné brát vážně. Je to nový prostor, ve kterém se lidé vyskytují a komunikují, a proto bude nutné jej akceptovat také jako prostředí pro různé formy sociální práce.

A název příspěvku, který upoutal většinu posluchačů, byl „Ententýky dva rumíky... aneb zkušenosti s kontrolovaným pitím v léčbě alkoholové závislosti.“ V tomto referátu Petra Kabátková z Psychologické a adiktologické poradny popisovala zajímavou techniku léčby závislosti. Jde o kontrolované pití, které je uznávaným přístupem v léčbě nadměrného užívání alkoholu. Příspěvek se zamýšlel nad tím, pro koho je tento přístup vhodný, kdy jej do léčby zařadit a jaký je jeho přínos pro klienta. Dále posluchače seznámil, jaká rizika a omezení kontrolované pití přináší a zda se jedná pouze o metodu minimalizující rizika, odborně řečeno Harm Reduction, či zda přesahuje toto zařazení. Při této terapii se nabízí srovnání s abstinencí jako "jistější" volbou. Petra Kabátková uvedla několik příkladů z praxe, které ilustrovaly jednotlivé aspekty problematiky a napověděly, jak se pacientům s kontrolovaným pitím daří.


Kromě přednáškového a workshopového programu se Adiktologická konference Jihočeského kraje vyprofilovala na platformu, kde se odehrávají další průřezové činnosti. V rámci konference například zasedala Valná hromada PROADIS, proběhla schůze Sekce adiktologických služeb APSS ČR nebo došlo k projednání připomínek k novele zákona o sociálních službách.

X. ročník Adiktologické konference organizovala jihočeská nezisková organizace PREVENT 99 a Jihočeský kraj v partnerství s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a svazem PROADIS. Konference dále probíhala pod záštitou Mgr. Ivany Stránské, náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociální, zdravotní a národnostní problematiky. Program konference byl akreditován Českou asociací sester a Českou asociací adiktologů.

Jak zvládají drogovou závislost svých dětí rodiče v Německu a v Čechách

přidáno: 10. 10. 2016 23:30, autor: Markéta Velková   [ aktualizováno 10. 10. 2016 23:31 ]

České Budějovice, 10. října – Během uplynulého víkendu se do německého Waldecku sjelo 17 rodičů a rodinných příslušníků konzumentů drog. Společné setkání českých i německých rodin trpících závislostí jednoho ze svých členů uspořádalo bavorské sdružení Need no Speed a Lions Club Goldene Straße ve spolupráci s jihočeskou neziskovou organizací PREVENT 99. Hlavním finančním partnerem projektu bylo Euregio Egrensis. První kontakt mezi organizací Prevent 99 a sdružením Need no Speed zprostředkovalo v minulém roce Zastoupení svobodného státu Bavorsko v České republice. 

Rodinní příslušníci konzumentů drog velmi trpí tím, jak se členové jejich rodiny chovají a jak žijí. Výskyt závislosti v rodině zpravidla vede k intenzivnímu trápení rodičů závislých a k traumatům s dlouhodobými následky. Obzvláště když rodiče začnou obviňovat sami sebe, když se za vše cítí zodpovědní a když mají pocit, že jim pomáhající instituce nerozumí, stahují se do sebe a izolují se od svého okolí. Potom se jejich trápení zhoršuje a naděje na lepší budoucnost mizí. Proto se pracovníci neziskové organizace PREVENT 99 rozhodli zapojit do projektu, jehož cílem je podpořit rodiny postižené drogovou závislostí a nabídnout jim prostor pro sdílení společných témat. A o tom, že společný víkend byl pro tyto rodiny skutečně přínosný, vypráví Tomáš Brejcha, vedoucí Adiktologické poradny PREVENT v Českých Budějovicích: “Jsme moc rádi, že se podařilo mezi rodiči vybudovat jakousi podpůrnou síť, aby i po skončení společného víkendu mohli zůstat v kontaktu a vzájemně se podporovat. Bylo velmi zajímavé porovnat rodiče, jak v průběhu víkendu vzájemně sdíleli svoje zkušenosti bez ohledu na jazykovou bariéru a významně zlepšili vztah k sobě i ke svým dětem.“ 

Celou diskusi simultánně překládali tlumočníci. Skupinové semináře na tomto setkání profesionálně vedl rodinný a systemický terapeut a psychoterapeut pro děti a dorost Gerhard Krones. Za českou stranu vedl seminář Tomáš Brejcha, systemický poradce a vedoucí českobudějovické Adiktologické poradny PREVENT a Kateřina Vickers, terapeutka v oblasti závislostí. Všichni tito odborníci mají mnohaleté zkušenosti s rodiči drogově závislých a oplývají obrovskou mírou empatie. I díky nim se rodinní příslušníci nezdráhali otevřeně mluvit o svých pocitech a problémech. Z evaluačních dotazníků vyplývá, že se všichni účastníci cítili pochopeni a seminář pro ně byl velmi přínosný. I výměna názorů s německými rodiči pro ně byla velmi zajímavá. Jedna z českých účastnic o víkendu napsala: „Je to pro mne nový start do života. Už vím, co chci. Děkuji.“

Respitní pobyty pomáhají dětem i rodičům

přidáno: 22. 9. 2016 23:38, autor: Markéta Velková   [ aktualizováno 22. 9. 2016 23:41 ]

České Budějovice, 21. září – Je konec srpna a do šumavského Javorníku se sjíždí parta dětí, aby prožila prázdninové dobrodružství a přivezla si z tábora domů spoustu zážitků. Jedno mají účastníci tohoto tábora společné – všichni vyrůstají v pěstounských rodinách, protože v životě neměli tolik štěstí jako jiné děti a z různých důvodů nemohou žít se svými biologickými rodiči.

Respit je služba pro pěstouny, kteří se celoročně starají o přijaté děti. Děti v pěstounské péči prožily v raném věku trauma, byly mnohokrát opouštěny a zraňovány a navázání citového vztahu, pocitu důvěry a lásky stojí velké úsilí. A pro ty rodiče, kteří se navíc starají o dítě se zdravotním handicapem, je možnost odpočinku takřka nulová. Z tohoto důvodu novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí zakotvuje právo pěstounů na 14 dní odpočinku v roce.

Anna Němcová, vedoucí Centra podpory pěstounských rodin PREVENT vysvětluje: „Pokud pěstouni pečují o zdravé děti školního věku, většinou to řeší tím, že je pošlou na tábor, který jim zaplatíme. Hodně malé děti a děti, které užívají léky nebo mají jiné zdravotní problémy, ale na běžné tábory nemohou. Proto jsme uspořádali pobyt, resp. tábor, na který jsme se snažili vzít zejména ty děti, které se na jiný dětský pobyt za celé prázdniny nedostaly. Našemu nejmenšímu účastníkovi byly 4 roky a jiné děti se potýkaly s nejrůznějšími specifickými potřebami, např. enurézou, enkoprézou, mentálním handicapem či psychiatrickou medikací. Velká část těchto problémů má příčiny v tom, čím si děti prošly v minulosti. Byly s námi ale samozřejmě i zdravé děti. Program byl klasický táborový, pořádali jsme nejrůznější hry a soutěže, chodili se koupat a jezdili na výlety. Hráli jsme si na Školu superhrdinů. Každé dítě, i když si to o sobě možná nemyslí, má totiž nějakou naprosto jedinečnou vlastnost, kterou se jen musí naučit uplatnit anebo ji třeba jen u sebe objevit. Superhrdinové ale byli také vedoucí, kteří se o děti celý týden starali a kteří si na sebe odvážně vzali tu zodpovědnost za 25 dětí, které jsou i nejsou jako všechny ostatní děti.“

Jednou z pěstounek, která měla na Javorníku tři děti, je paní Račáková. V péči má tři sourozence a to již pět let. Jedno z jejích dětí je postižené a nemohla pro něj sehnat žádný tábor. „Naše děti jsou na sebe hodně vázané a nechtějí být jeden bez druhého. Díky organizaci PREVENT 99 jsem letos s klidným srdcem mohla poslat všechny děti na společný tábor a tak to bylo poprvé po pěti letech, kdy jsem si mohla opravdu odpočinout. Děti přijely z pobytu nadšené, vyprávěly spoustu zážitků a doma mají stále vystavené výrobky, které si přivezly. Příští rok by chtěly jet znovu,“ vypráví o svých zkušenostech s respitním pobytem paní Račáková. 

                    
          
Jihočeská nezisková organizace PREVENT 99 letos uspořádala první respitní pobyt a vzhledem k dobrým ohlasům se bude příští rok konat další. V plánu jsou také kratší, víkendové pobyty pro malé děti předškolního věku, pro které je týden příliš dlouhý. PREVENT 99 celoročně spolupracuje s mnoha pěstounskými rodinami, které doprovází a podporuje. Respitních pobytů se ale mohou zúčastnit i děti pěstounů z celého Jihočeského kraje, kteří by takovou službu potřebovali.

Vítězem Železného adiktologa se stal student medicíny

přidáno: 15. 8. 2016 23:56, autor: Markéta Velková   [ aktualizováno 16. 8. 2016 0:14 ]

České Budějovice, 15. srpna 2016 – V sobotu se na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích konal V. ročník benefičního amatérského sprint triatlonu Železný adiktolog. Ve strhujícím finále se podařilo čtyřiadvacetiletému Martinu Debnárovi předběhnout vítěze loňského ročníku Lukáše Nového.

České Budějovice si již zvykly na jeden poměrně netradiční, přesto velmi příjemný prázdninový zážitek v podobě závodu nazvaného Železný adiktolog. Tento sprint triatlon každoročně pořádá nezisková organizace PREVENT 99, která je největším poskytovatelem adiktologických služeb v Jihočeském kraji. Na jedné trati se společně setkávají lidé pracující v sociálních službách a především těch adiktologických, klienti v léčbě závislosti a široká veřejnost. 
    
Letošní ročník slavnostně odstartoval 1. náměstek primátora Českých Budějovic, generálního sponzora akce, pan
Petr Podhola. Celkem se na start postavilo 97 lidí a zvláštností tohoto ročníku bylo také to, že markantně přibylo závodníků z řad klientů v léčbě a dlouhodobě abstinujících. Absolutním vítězem závodu se stal Martin Debnár, bývalý reprezentant České republiky v triatlonu a současný student medicíny s časem 1 hodina 4 minuty. I když byl Martin první v plavecké disciplíně, na kole ho předjel loňský vítěz Lukáš Nový a předběhnout se Martinovi podařilo Lukáše těsně před proběhnutím cílové pásky. Martin se nestal vítězem závodu poprvé, již v roce 2014 stál na stupínku vítězů a závod Železný adiktolog si pochvaluje. „Já už si teď hodně vybírám, kterého závodu se zúčastním, studium mi zabírá hodně času, ale tenhle závod si nechci nechat ujít. Má úplně jinou atmosféru, normálně se na trati nepotkávám s lidmi, kteří za sebou mají těžké odvykání a léčbu závislosti. Všichni se tady vzájemně podporují, na trati se zdravíme a držíme si palce a vlastně je i celkem jedno, kdo závod vyhraje. Vítězem je tady každý hlavně sám nad sebou,“ uvádí Martin Debnár. Ženám se v letošním ročníku také dařilo; první ženou se stala pětadvacetiletá Věra Hoštičková s časem 1 hodina 12 minut. Věra se triatlonu začala věnovat až v 17 letech a i když jí často soupeřky přeplavou, má velmi dobré výsledky na kole a v běhu, což dokázala i v tomto závodě. 


A jedním z dlouhodobě abstinujících závodníků, který závod absolvoval s velmi dobrým časem 1 hodina 29 minut, je osmatřicetiletý Víťa z Českých Budějovic. „Ke sportu jsem měl vždycky hodně blízko, hrával jsem fotbal. Ale mým velkým problémem se stal alkohol, z jehož závislosti jsem se vymanil před 5 lety. V Červeném Dvoře jsem se během léčby potkal s výborným člověkem, terapeutem Sašou Debnárem, se kterým jsem v rámci léčby běhával na Kleť a který mě letos vyhecoval, abych se závodu zúčastnil. On sport vůbec mi moc pomáhal, protože k čemu se člověk může upnout, když do hospody nesmí. Dneska už nemám problém si v restauraci objednat kofolu a alkohol mi nechybí, mám práci, mám ženu, narodilo se nám miminko a jsem opravdu spokojený.“ Tak z ní jeden z těch šťastných příběhů, kterých můžete slýchat z řad závodníků sprint triatlonu Železný adiktolog více. A o tom, že sport může hrát při léčbě závislosti významnou roli, hovoří také Ondřej Sklenář, předseda České asociace adiktologů a další ze závodníků letošního Železného adiktologa. „Sport vám samozřejmě zlepší fyzickou kondici, ale také může například ovlivnit depresi a snížit úzkost a velkou roli hraje zejména pak ve vlastním sebepojetí. Sport vám umožňuje lepší kontakt se sebou samotným i se svým tělem, což je dle mých zkušeností při léčbě závislosti velmi podstatné. Řada našich klientů má problémy se spánkem, opět je sport jedním z možných řešení. Dle mého názoru má sport významné místo v léčbě i po léčbě a je velmi úzce provázaný s celkovou změnou životního stylu, která je pro abstinenci nezbytná. Již dávno doc. Skála, nestor české alkohologie, považoval pravidelný vytrvalostní běh jako nejpraktičtější pohybovou aktivitu a to jak z hlediska dosažitelnosti, tak z hlediska časové nenáročnosti. Uvádí se, že koncem sedmdesátých let minulého století naběhal apolinářský pacient během svého třináctitýdenního pobytu v léčebně zhruba 100 kilometrů,“ vysvětluje Ondřej Sklenář.
       
                         

A zatímco se na trati vysilovali závodníci, návštěvníci si mohli na Sokolském ostrově jak užívat zajímavou podívanou na sportovní výkony, tak například vyzkoušet známé TOXI BRÝLE, které dokážou navodit vidění po užití různých psychotropních látek. Mohli se také občerstvit v červeném tréninkovém stánku Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež PREVENT a děti si mohli zazávodit v různých pro ně připravených disciplínách. Po skončení závodu zahrál profesionální hráč a výrobce digeridoo Kábul. A nakonec ve večerních hodinách proběhla v klubu Velbloud závěrečná afterparty, na které zahrála skupina HARVESTER a TOSIRO. Amatérský triatlonový závod Železný adiktolog se konal pod záštitou Primátora města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody, přednosty kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA a České asociace adiktologů. Generální sponzorem akce bylo Město České Budějovice. Akci dále finančně podpořily Lesy ČR, firma BBraun, Centrum dentální hygieny Pražská a další.


Nepropásněte tuto sobotu Železného adiktologa!

přidáno: 8. 8. 2016 2:51, autor: Markéta Velková

České Budějovice, 8. srpna 2016 – Železný adiktolog je benefiční amatérský sprint triatlon, který se po pěti letech svého opakování stal závodem těšícím se velké oblibě nejen závodníků, ale i přihlížejících. Na jedné trati se zde totiž setkávají lidé z řad veřejnosti spolu s klienty v léčbě a s odborníky na závislosti. Závodit se letos bude jako již tradičně na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích a to v sobotu 13. srpna.

Z dosud došlých přihlášek už víme, že na trať vystartuje nejméně 30 lidí, kteří jsou v léčbě nebo po léčbě závislosti a podobný počet pracovníků oboru adiktologie, z nichž nejsilnější zastoupení mají závodníci pořádající organizace PREVENT 99. Ta je největším poskytovatelem adiktologických služeb v Jihočeském kraji. Jedná se o jedinou akci svého druhu v České republice a proto se na trati závodu objeví lidé ze všech koutů republiky. 

Jedním z adiktologů, kteří se postaví na start závodu, je také Ondřej Sklenář, předseda České asociace adiktologů, který závod vnímá jako skvělou příležitost seznámit širší veřejnost s oborem adiktologie. „Triatlon, který je otevřený jak pracovníkům z oboru adiktologie, tak klientům v léčbě a také veřejnosti je mi mnohem milejší a bližší, než různé zastrašující kampaně a články, které vyvolávají spíše strach a v konečném důsledku jsou mnohdy kontraproduktivní. Samozřejmě je možné se během roku potkat i s jinými sportovními akcemi typu Během proti drogám či Koše proti drogám, ale zde je jeden podstatný rozdíl. Akce Železný adiktolog proti nikomu nebojuje, ale snaží se představit obor široké veřejnosti, otevřít další prostor pro dialog a k tomu nabízí unikátní příležitost, aby si každý osobně vyzkoušel triatlon ve zkrácené, tedy pro většinu z nás absolvování možné délce. Pro mě osobně je to navíc možnost jak se potkat s kolegy z oboru jinde než na odborné konferenci či formálním jednání. A také alespoň jednou za rok navštívit pěkné město jakým jsou České Budějovice,“ uvádí Ondřej Sklenář.

V 11 hodin startuje triatlon půlkilometrovou plaveckou disciplínou v Malši, která se promění v cykloetapu ve Stromovce dlouhou 20 km a končí pětikilometrovým během proti proudu Vltavy. Start, cíl i střídací depo bude umístěno na Sokolském ostrově, kde tedy bude velmi živo a kde také okolo 13:30 proběhne vyhlášení závodu. A pro ty, kteří toho nebudou mít dost, je ve 20 hodin večer připravena v MC Fabrika afterparty, kde zahraje skupina HARVESTER a hosté. 


Kromě podívané na sportovní výkony závodníků bude možné v průběhu závodu navštívit stánek adiktologie, kde budou k dispozici informace o službách pro závislé. Tou je například nově vzniklá Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT, jejíž pracovníci budou ve stánku k dispozici pro rozhovory o tématu závislosti. Návštěvníci si zde také budou moci vyzkoušet TOXI BRÝLE, které dokážou navodit vidění po užití různých psychotropních látek. Občerstvení na akci budou zajišťovat současní nebo bývalí klienti Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež PREVENT v rámci nácviku ve svém tréninkovém stánku. Nebudou chybět také tradiční dětské atrakce a soutěže pro děti a v čase mezi posledními doběhy závodníků a vyhlášením výsledků trocha živé hudby. 

Akcí bude provázet Martin Klajn, jeden ze skalních pracovníků pořádající organizace PREVENT 99. a jak uvádí její ředitel, Michal Němec, závod má speciální filozofii: „I když měříme časy a vyhlašujeme výsledky, chceme odměňovat každého, kdo trať absolvuje. Závod proto nenabízí lukrativní odměny medailistům, nýbrž myslí na všechny. Každý, kdo doběhne do cíle si kromě zážitku odváží tradiční železnou medaili tvaru A a také tričko s logem závodu.“ Amatérský triatlonový závod Železný adiktolog se koná pod záštitou Primátora města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody, přednosty kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA a České asociace adiktologů. Akci rovněž finančně podpořily Lesy ČR.

1-10 of 149