Aktuality


Otestuj se. Dodržuj léčbu. Mysli na prevenci.

přidáno: 13. 11. 2017 21:36, autor: Michal Němec

4 služby PREVENT 99 budou, v rámci Evropského týdne testování na HIV a žloutenky, nabízet testování široké veřejnosti. Bude se tak dít v terénu na území celého kraje a také v kontaktních centrech v českých Budějovicích, Prachaticích a Strakonicích.

Kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenky probíhá již několikátý rok v mnoha státech Evropy s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci a také na žloutenku typu B a C, a tím tak předejít pozdnímu odhalení infekce.

V České republice dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV. Včasné odhalení nemoci umožňuje podstoupit léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život. Evropský testovací týden nabízí ideální příležitost, jak odhalit počátky HIV nebo žloutenky typu B a C. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím.

Testování bude probíhat v období od 20. do 24. listopadu 2017

(Strakonice a Prachatice testují celý měsíc!!!)

TESTOVÁNÍ JE ANONYMNÍ A ZDARMA

Akce je určena široké veřejnosti. Nechat otestovat se může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV nebo žloutenky typu B a C – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami, tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za úplatu a injekční uživatelé drog. Testovat se ale mohou všichni, kteří mají v tomto směru pochybnost o svém zdravotním stavu.

Testování realizované organizací PREVENT 99 bude probíhat v: 

Kontaktním centru PREVENT České Budějovice – bez telefonického objednání v otevíracích hodinách zařízení

Kontaktním centru PREVENT Prachatice – nutno telefonicky objednat na tel. 388 310 147

Kontaktním centru PREVENT Strakonice – nutno telefonicky objednat na tel. 383 322 357

Jihočeský streetwork PREVENT – (v rámci terénní práce), nutno telefonicky objednat dle lokality viz kliknutí na odkaz

Objednáváme i testujeme anonymně – bez zjišťování jména a dalších osobních údajů. Telefonické objednání slouží pouze k dohodnutí termínu provedení testu/ů.


http://www.prevencehiv.cz/akce/evropsky-testovaci-tyden/

S použitím zdroje http://www.prevencehiv.cz/akce/evropsky-testovaci-tyden/

První bedna ponožek...

přidáno: 8. 11. 2017 9:25, autor: Michal Němec

První bedna ponožek nastřádaná v Kontaktním centru PREVENT České Budějovice ... ...a to už je něco ubráno a rozdáno klientům!!

Děkujeme, že pomáháte. Někdo nám nosí ponožky osobně, někdo je jen pověsí na kliku a my mu nemůžeme poděkovat. Tak alespoň zde přijměte náš dík!

http://www.prevent99.cz/aktuality/sbirkaponozek


Sbírka ponožek běží celou zimu, tak si stále můžete dopřát dobrý pocit :-)


DĚKUJEME

Kukátko - pracovní programy v kontaktním centru

přidáno: 2. 11. 2017 5:22, autor: Michal Němec   [ aktualizováno 2. 11. 2017 5:29 ]

V letošním roce znovu ožily Pracovní programy v Kontaktním centru PREVENT České Budějovice. Program navázal na zkušenosti získané v rámci pilotního projektu realizovaného v letech 2013-2015 z Evropských fondů. Jedná se o doplňkovou aktivitu kontaktního centra, která je však klienty velmi vyhledávaná a využívaná. I když práce není léčba, přináší program mnoho pozitiv.

Pracovní program pro klienty kontaktního centra je primárně koncipován jako příležitost pro osoby dlouhodobě žijící v sociálně neuspokojivé situaci, dlouhodobě nezaměstnané, většinou bez domova, tudíž pro osoby žijící ve svébytném denním režimu a velmi často obtížně zaměstnavatelné. Příležitost v tomto případě znamená možnost legálně si vydělat nějaké peníze, vyzkoušet si fungování v roli zaměstnance, ve víceméně standardním pracovním režimu a v přijatelné pracovní zátěži.

Program je nastavený na 3 hodiny 3x týdně s tím, že jeden klient se může účastnit pouze jeden den v týdnu. Klienti se na práci v daném týdnu zapisují předem do vyvěšeného rozpisu. Do práce musí přijít na předem určenou hodinu a ve stavu umožňujícím spolupráci a bezpečný výkon práce. Na účast v programu se vztahují stejná pravidla jako pro běžné návštěvníky kontaktního centra.

Náplní práce je zejména úklid Kontaktního centra, příprava harm reduction materiálu, popř. další drobné práce.

S klienty je uzavírána Dohoda o pracovní činnosti. Placeni jsou za odpracované hodiny, mzda je zhruba na úrovni minimální hodinové mzdy s tím, že cca 75% je vypláceno zálohově bezprostředně po ukončení práce, zbytek je v doplatku vyplácen ve standardním výplatním termínu.

Program nově funguje od 1.4.2017, od počátku je o něj mezi klienty velký zájem přesahující naši nabídku.

Klientům program přináší, dle jejich vyjádření, možnost vydělat si, vypadnout z jejich normálního režimu, udělat něco užitečného, potkat pracovníky jinak, než jako klienti kontaktního centra.

Kontaktnímu centru přináší možnost setkávat se s klienty v jiném kontextu, než je typicky klientsko-pracovnický, ve více partnerském režimu, přináší více možností, jak s nimi navázat bližší kontakt, přináší možnost, jak je motivovat k dalšímu rozvoji. Krom toho nemusíme od dubna sami uklízet :-).


Kontaktním centru PREVENT České Budějovice

 

 

Úspěšně proběhl další ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

přidáno: 27. 10. 2017 3:13, autor: Michal Němec   [ aktualizováno 27. 10. 2017 4:24 ]

Adiktologická konference jihočeského kraje, konaná v Třeboni ve dnech 19.-20.11., letos přilákala rekordních 160 účastníků. Téma konference, ke kterému ze vztahovala většina příspěvků, bylo: FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb. Zazněly zde příspěvky nejen lokálních jihočeských přednášejících, ale i referáty předních odborníků z ČR a hostů z Německa, Polska, nebo Rakouska.

Adiktologická konference Jihočeského kraje je již tradiční akcí. Letos to byl její 11. ročník. "Jako novinku pro start do nové dekády jsme letos poprvé uvedli i zahraniční příspěvky. Asi před pěti lety jsme pomyslně překročili hranice Jihočeského kraje a na základě dlouhodobě se zvyšujícího zájmu jsme začali zařazovat odborné příspěvky přednášejících z celé ČR. Nyní takto překračujeme i hranice ČR a dle zpětných vazeb od účastníků se nám potvrzuje, že to byl dobrý krok", uvádí Michal Němec, ředitel pořádající organizace PREVENT 99.

Konferenci letos navštívilo rekordních 160 účastníků nejen z řad pracovníků služeb pro závislé, ale i z Krajských a Městských úřadů, Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo z Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Téma konference, vztahují se k rodinám, přilákalo také velký počet pracovníků OSPOD z mnoha sociálních odborů Městských úřadů. Statistika dále říká, že "jihočechů" se konference zúčastnilo 71.

Adiktologická konference je majoritně financována Jihočeským krajem a vždy probíhá pod jeho záštitou. Tu tentokrát osobně převzal náměstek hejtmanky pan Mgr. Zdeněk Dvořák. Konference by ale nemohla proběhnout bez dalších partnerů, které akci spolufinancují. Mezi ně dále patřily: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, PROADIS, a z firem Zelená hvězda, Immomedical, nebo JK-Trading. Konference má také tichého, nejmenovaného, přesto velmi významného sponzora. Program byl akreditován Českou asociací adiktologů a Českou asociací sester.

"Jsem rád, že dostáváme důvěru Jihočeského kraje k pořádání takové akce. Akce, která se z počtu 56 účastníků prvního ročníku na sněhovou kalamitou zasažené Kvildě, z akce ryze lokálního zaměření, vyvinula v trojnásobně velké klání s mezinárodní účastí a zároveň si zachovává komunitní a přátelskou atmosféru, kterou účastníci ve zpětných vazbách tak často zmiňují," dodává Němec.

Každoročně bývá konferenční večer zpestřován hudební produkcí. Letos přijala pozvání kapela SECRET, která je jedinečným uskupením současných, nebo bývalých pracovníků SECRETariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a která svými "tématickými a oborovými" texty vzbudila pozornost většiny účastníků. 

Dalším "šperkem" akce bylo předání autorských obrazů Josefa Radimeckého novým majitelům, kteří je vydražili v rámci podpůrné červnové dražby na celostátní AT konferenci.

Všechny přednesené referáty budou brzy k dispozici na webu konference a na stránkách Jihočeského kraje.

Termín a téma dalšího ročníku oznámíme do ledna 2018.

Smrt žije v každém z nás…

přidáno: 13. 10. 2017 1:19, autor: Michal Němec


Pracovníci Kontaktních center PREVENT Prachatice a Strakonice se symbolickým vypuštěním vodního lampionu rozloučili s klienty, kteří  během několika posledních let zemřeli. 

Při práci se závislostmi se s tématem smrti a umírání setkáváme celkem pravidelně. Díky životnímu stylu klientů se řada z nich každodenně pohybuje na samé hranici života a smrti. Často nás překvapuje, jakou zátěž dokáže lidské tělo po určitou dobu snášet…

Kolem užívání drog se stále vyskytuje řada mýtů a stereotypů – nejčastěji slýcháme, že si „za to mohou sami“ a drogové služby je v jejich počínání ještě podporují. Ale tak jednoduché to není. Pro řadu z našich klientů je užívání návykových látek určitou „životní strategií“, kterou reagují na situace, které v jejich životě nějakým způsobem nefungují. Bohužel tato „strategie“ přináší řadu negativních důsledků (vliv na zdravotní a psychický stav uživatelů i jejich okolí, život na hraně zákona, sociální izolace atp.).  Není proto náhoda, že častými tématy našich rozhovorů s klienty jsou zničená důvěra a samota.

Z druhé strany se díky našim kontaktům s klienty dozvídáme i o světlejších stránkách jejich životů. Řada z nich byla a je velmi talentovaných – od hudebníků, výtvarníků a jiných umělců až ke sportovcům, kteří často dosahovali solidních výsledků. Pomáhá nám to nacházet i jinou identitu klientů, než jen tu „feťáckou“. Někdy se díky tomu daří motivovat i samotné klienty až směrem k abstinenci. A u těch,  u kterých  je smrt rychlejší, než abstinence, nám v mysli zbudou alespoň obrazy lidí, jejichž lepší stránka byla ukryta za mlhou drogové kariéry.

Vypuštěním vodního lampionu, spojeného s našimi vzpomínkami na zesnulé uživatele našich služeb, chceme vytvořit opakující se rituál. Ten nám umožní pravidelně si připomínat všechny zesnulé, které bychom během běžného provozu našich zařízení jen obtížně uctili. Tímto rituálem jsme chtěli říct prosté: Vzpomínáme.

 

Sbírka ponožek

přidáno: 2. 10. 2017 2:19, autor: Michal Němec

Ochladilo se. Častěji saháme do skříně pro ponožky. Možná už raději ty silnější. Je to tak jednoduché... 

Mnozí naši klienti ovšem toto udělat nemohou. Nemají skříň s ponožkami, protože nemají domov. Zařídit, aby měl každý domov a v něm skříň s ponožkami, to nedokážeme. Víme ale, že "už jen ty obyčejné" ponožky mohou i zachránit život! A k této pomoci máme všichni hodně blízko.

Prosíme všechny, kterým není lhostejný život a zdraví lidí bez domova,
přispějte do naší

SBÍRKY PONOŽEK

NOVÉ PONOŽKY dospělých dámských i pánských velikostí můžete kdykoli v otevírací době přinést do našich 3 kontaktních center v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích, nebo je zaslat na adresu sídla naší organizace: PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice.

Sbírka je otevřená celý podzim a zimu. Ponožky budou našim klientům vydávány průběžně, individuálně a v kontrolovaném malém množství.

Děkujeme a přejeme i Vám nohy v teple!
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v říjnu 2017

přidáno: 19. 9. 2017 3:02, autor: Michal Němec   [ aktualizováno 19. 9. 2017 4:59 ]

PREVENT 99 z.ú. se připojuje k 9. ročníku týdne sociálních služeb v ČR, který se koná
2. - 8. 10. 2017 a v jeho rámci 
"Otevře dveře" některých svých služeb veřejnosti.

Přijďte se podívat do zákulisí služeb a zeptat se na cokoli. Na návštěvu není potřeba se nijak hlásit. Prostě jen přijďte a my se na Vás budeme těšit!

Dovolujeme si Vás pozvat:

PONDĚLÍ 2.10.2017
STŘEDA 4.102017
ČTVRTEK 5.10.2017
PÁTEK 6.10.2017 


FIGURA PREVENTU letos putovala do Služeb pro rodiny s dětmi

přidáno: 26. 7. 2017 6:48, autor: Michal Němec

FIGURA PREVENTU 2017


FIGURA PREVENTU je ocenění, které může získat pracovník organizace PREVENT 99 například za mimořádné pracovní nasazení, přínos pro organizaci, nebo pro obor či služby obecně, atd. Toto ocenění dává možnost upozornit i na takovou speciální aktivitu některých pracovníků, která je třeba obtížně postřehnutelná kýmkoli jiným, než blízkým kolegou, vyzdvihnout někoho kdo se nerad chlubí, nebo dát důležitost zdánlivě, či subjektivně běžné činnosti. Nominace, které přicházejí z řad všech pracovníků PREVENT 99, jsou prezentovány v rámci celoorganizačního setkání a následně probíhá tajné hlasování o vítězi.

Vítěz hlasování si, kromě poukázky na malé přilepšení odváží putovní figurínu, která mu pak po dobu jednoho roku dělá společnost na pracovišti. Figurínu zdobí šerpa s odznaky jmen jejích bývalých majitelů a hlavně různé viditelné i neviditelné doplňky, které si po cestě PREVENTEM nasbírala.

Na letošním celoorganizačním setkání PREVENT 99   si od posledního majitele Tomáše Brejchy
ocenění 
FIGURA PREVENTU převzala Zuzana Rysová, vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT ŽELEZNÝ ADIKTOLOG se v roce 2017 NEKONÁ

přidáno: 18. 5. 2017 7:06, autor: Dagmar Randáková   [ aktualizováno 1. 6. 2017 1:46 ]

Vážení příznivci Železného adiktologa,

je nám to líto, ale ročník 2017 jsme nuceni z organizačních důvodů zrušit. Budeme rádi, zůstanete-li tomuto klání věrni a pokud vše dobře dopadne, budeme se opět potkávat, byť patrně v novém hávu a na novém místě.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.
Organizační tým.

FACILITACE PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ

přidáno: 26. 1. 2017 2:28, autor: Michal Němec   [ aktualizováno 26. 1. 2017 2:31 ]

Nabízíme komplexní služby v oblasti přípravy a facilitace případových konferencí a složitých jednání od profesionálních a vyškolených odborníků v této oblasti.

 

 Ø  Nabízíme facilitaci případové konference některým z našich 3 specialistů v cenách od 1.900,-Kč za akci včetně doprovázení a kontroly příprav.

 Facilitátor má na starosti průběh jednání, dbá o rovnost a bezpečí účastníků, řídí diskuzi, je nestranný, udržuje dynamiku, dbá na stanovené cíle, hlídá čas, pravidla a rovnou participaci všech účastníků.“

 

Ø  Nabízíme dílčí činnosti a doprovázení v rámci organizace případové konference v cenách od 300,- Kč.

 Například:

*      dojednání vhodného termínu a místa

*      kontaktování jednotlivých účastníků, podpůrných osob a facilitátora

*      volba a kontaktování přizvaných osob, odborníků, a jiných účastníků konference

*      kontrola možných kontraindikací pro facilitátora

*      tvorba, rozeslání a zajištění podkladů pro konferenci (pozvánky, souhlasy, presenční listina, prohlášení mlčenlivosti …)

*      pořízení zápisu z konference a jeho rozeslání účastníkům

*      příprava prostor a zázemí (rozsazení, občerstvení, jmenovky, flipchart, psací potřeby…)

*      zajištění podpůrných osob a místa pro děti v průběhu konference

  

Ø  Nabízíme kompletní organizaci případové konference v cenách od 3.000,- Kč

 „Zadavatel v tomto případě pouze předkládá požadovaný cíl konference.“

 


Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

1-10 of 155