Centrum podpory pěstounských rodin

Přehled kurzů

České Budějovice

Co vše bychom měli vědět o drogách

Sobota, 9. 11. 2019, od 9 hod., 6 hodin
Více >>

Strakonice

Klub (zprostředkovaná pěstounská péče)

úterý, 26. 11. 2019, od 8.00, 3 hodiny
Více >>

Soběšice

Pěstounství tak, jak ho znáte II.

Sobota a neděle, 12.-13.10. 2019, 12 hodin
Více >>

Strakonice

Příbuzenská pěstounská péče

Úterý, 8. 10. 2019 od 8.00, 6 hodin
Více >>

Strakonice

Klub (zprostředkovaná pěstounská péče)

úterý, 1. 10. 2019 od 8.00, 3 hodiny
Více >>

České Budějovice

Pozitivní hodnocení ve výchově

Sobota, 21.9. 2019 od 9.00
Více >>

Soběšice

Lidské potřeby a jejich propojení s výchovou

Sobota a neděle, 16.-17.11. 2019, 12 hodin
Více >>

Strakonice

Citová vazba a její poruchy

Sobota, 23.11. 2019 od 8.00, 6 hodin
Více >>

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky (haisova@prevent99.cz, 702 169 143)

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Mgr. Jaroslavu Haisovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top