Novinky z Preventu

Terénní pracovníci z Jihočeského streetworku PREVENT vyměnili v minulém roce celkem 39 828 kusů injekčních stříkaček

street web

Motivovat lidi drogově závislé, aby měnili použité injekční jehly za sterilní, se snaží streetworkeři prostřednictvím terénní sociální práce. Cílem výměny injekčního materiálu je snížit riziko přenosu infekčních chorob, např. hepatitidy a viru HIV. V roce 2018 vyměnili pracovníci Jihočeského streetworku PREVENT celkem 39 828 kusů injekčních stříkaček.

Terénní pracovníci vyhledávají a kontaktují uživatele návykových či psychotropních látek a nabízejí pomoc a řešení jejich potíží. Dobře znají problematické lokality ve městech i mimo ně a vědí, jaká místa navštívit opakovaně. Klienti využívají nejen výměnného programu jehel a stříkaček, ale např. i základní sociální poradenství. „Poskytujeme také informační materiály, mj. časopis Streetmagazine, který vydávají samotní terénní pracovníci ve spolupráci s klienty,“ říká vedoucí Jihočeského streetworku PREVENT Bc. Kamil Podzimek.

Pracovníci Jihočeského streetworku PREVENT poskytují své služby ve dvaceti městech Jihočeského kraje v okresech České Budějovice, Strakonice, Prachatice a Jindřichův Hradec.

Scroll to Top