Nabízíme služby adoptivním rodinám.

Poskytujeme poradenství, terapie, nabízíme kurzy a klubová setkání náhradních rodičů, asistenci při příchodu dítěte do rodiny, pomoc při zpracování tématu biologické rodiny dítěte.

Působíme v celém Jihočeském kraji.

Prostory máme v Českých Budějovicích a Strakonicích, konzultace poskytujeme i terénní formou v místě bydliště rodiny.

Novinky

Kurzy pro všechny příznivce NRP

Autor: Johana | 26. 7. 2019

Uvažujete o pěstounské péči či osvojení? Zajímá vás jak vychovávat dítě v NRP či jaké to má dítě v NRP ve […]

Přečíst >>

Klubová setkání osvojitelů a budoucích osvojitelů v Českých Budějovicích

Autor: Johana | 26. 7. 2019

I na  podzim 2019 pokračují klubová setkání v Českých Budějovicích ve spolupráci s organizací Dobrá rodina. Těšíme se […]

Přečíst >>

Klubové setkání osvojitelů a budoucích osvojitelů ve Strakonicích

Autor: Johana | 26. 7. 2019

24.10. 2019 od 16:00-19:00 hod. proběhne první klubové setkání ve Strakonicích. Přijďte mezi nás. Obsah se přizpůsobí […]

Přečíst >>

Nabízené služby

Vzdělávání a klubová setkání

Máte osvojené dítě? Zajímáte se o náhradní rodinnou péči? Přijďte mezi nás!

Výchova adoptovaného dítěte přináší mnoho otázek. Naše vzdělávací kurzy Vám mohou pomoci nalézt některé odpovědi, nebo si naopak si položit otázky, které jste si dosud nepoložili. Kurzy obvykle probíhají o víkendu. Klubová setkání umožňují sdílet s ostatními náhradními rodiči bez předem stanoveného tématu aktuální potíže i radosti, jde spíš o povídání si s dalšími osvojiteli. Klubová setkání se konají v týdnu v odpoledních hodinách. Samozřejmostí je na kurzech i klubech zachování mlčenlivosti všech členů skupiny o informacích, které na akci zazní.

  • Kurzy i kluby jsou pro účastníky zdarma.
  • Prosíme, hlaste se předem e-mailem či telefonicky: tel.: 727 961 840, email: jarosova@prevent99.cz
  • Během kurzů nabízíme i hlídání dětí (zdarma), je třeba o něj požádat minimálně 10 dní předem.

České Budějovice

Kurz pro všechny příznivce NRP

Sobota, 7. 12. 2019, 9-15 hod.
Více >>

České Budějovice

Klubové setkání

Sobota, 21. 11. 2019, 16-19 hod.
Více >>

Strakonice

Klubové setkání

Čtvrtek, 24. 10. 2019, 16-19 hod.
Více >>

České Budějovice

Kurz pro všechny příznivce NRP

Sobota, 12. 10. 2019, 9-15 hod.
Více >>

České Budějovice

Klubové setkání

Sobota, 26. 9. 2019, 16-19 hod.
Více >>

České Budějovice

Život s dítětem v náhradní rodinné péči

Sobota, 8. 6. 2019, 9–15 hodin
Více >>

České Budějovice

Klubové setkání

Čtvrtek, 30. 5. 2019, 16–19 hodin
Více >>

České Budějovice

Klubové setkání

Čtvrtek, 28. 3. 2019, 16–19 hodin
Více >>

České Budějovice

Jak vytvářet a zlepšovat vztah s dítětem?

Sobota, 2. 3. 2019, 9–15 hodin
Více >>

České Budějovice

Klubové setkání

Čtvrtek, 24. 1. 2019, 16–19 hodin
Více >>

Tým

anon-zena-320

Mgr. Johana Mertová

vedoucí, poradce, lektorka příprav PRIDE

Je absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty – obor rehabilitační péče o dospělé, děti a staré osoby.

V náhradní rodinné péči se pohybuje od roku 2000, kdy začala pracovat jako sociální pracovník náhradní rodinné péče orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Více >>

Absolvovala tyto výcviky: způsobilost v sociálně-právní ochraně dětí, kurz krizové intervence, facilitativní mediace, lektor PRIDE, facilitátor případových konferencí. 10 let spolupracovala se Zdravotně-sociální fakultou v Českých Budějovicích jako přednášející předmětu sociální politika, náhradní rodinná péče, vedení diplomových a bakalářských prací.

Zavřít

Jarosova

Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová

klíčová pracovnice, lektorka

Vystudovala obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální fakultě JČU ČB, obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě JČU ČB a dále obor Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU ČB.

Více >>

Absolvovala kurz krizové intervence a dvouletý vzdělávací program Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči.

Pracovala 10 let jako pracovnice sociálně – právní ochrany dětí a zároveň se jako kurátorka pro děti a mládež specializovala na děti vyžadující zvýšenou pozornost (děti s poruchami chování, dopouštějící se trestné činnosti apod.). Od roku 2014 pracuje jako klíčová pracovnice na budějovicku.

S partnerem a dvěma dcerami žije v Českých Budějovicích.

Zavřít

Další informace o tomto zařízení

Kontakty

Informace o náhradní rodinné péči:

Tel.: 727 822 449
E-mail: nrp@prevent99.cz

Vedoucí programu:

Mgr. Johana Mertová
Tel.: 727 822 449
E-mail: mertova@prevent99.cz

Aktivity projektu Podpora náhradní rodinné péče v Jihočeském kraji jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

 
Scroll to Top