Nabízíme služby adoptivním rodinám.

Poskytujeme poradenství, terapie, nabízíme kurzy a klubová setkání náhradních rodičů, asistenci při příchodu dítěte do rodiny, pomoc při zpracování tématu biologické rodiny dítěte.

Působíme v celém Jihočeském kraji.

Prostory máme v Českých Budějovicích a Strakonicích, konzultace poskytujeme i terénní formou v místě bydliště rodiny.

Novinky

Klubové setkání (ve spolupráci s Dobrou rodinou)

Autor: Lenka | 12. 3. 2019

Tentokrát s tématem senzorické intergrace, tzn. jak rozvíjet dovednosti dítěte a jak správně sytit jeho mozek podněty, hostem bude […]

Přečíst >>

Kurz Jak vytvářet a zlepšovat vztah s dítětem

Autor: Lenka | 12. 2. 2019

Chceme vychovat šťastné a úspěšné dítě. Jak nám v tom mohou pomoci doteky a jednoduché hry se dozvíme od […]

Přečíst >>

Klubové setkání (ve spolupráci s Dobrou rodinou)

Autor: Lenka | 3. 1. 2019

Přijďte sdílet své zkušenosti s ostatními náhradními rodiči! 24. 1. 2019, 16 – 19 hodin, Senovážné nám. 9 (Dům […]

Přečíst >>

Kurz: Jak mluvit s dítětem o biologické rodině

Autor: Lenka | 28. 12. 2018

Dítě v osvojení vychováváte vy, ale narodilo se někomu jinému. Myslíte na to vy, myslí na to […]

Přečíst >>

Nabízené služby

Vzdělávání a klubová setkání

Máte osvojené dítě? Zajímáte se o náhradní rodinnou péči? Přijďte mezi nás!

Výchova adoptovaného dítěte přináší mnoho otázek. Naše vzdělávací kurzy Vám mohou pomoci nalézt některé odpovědi, nebo si naopak si položit otázky, které jste si dosud nepoložili. Kurzy obvykle probíhají o víkendu. Klubová setkání umožňují sdílet s ostatními náhradními rodiči bez předem stanoveného tématu aktuální potíže i radosti, jde spíš o povídání si s dalšími osvojiteli. Klubová setkání se konají v týdnu v odpoledních hodinách. Samozřejmostí je na kurzech i klubech zachování mlčenlivosti všech členů skupiny o informacích, které na akci zazní.

  • Kurzy i kluby jsou pro účastníky zdarma.
  • Prosíme, hlaste se předem e-mailem či telefonicky: tel.: 727 961 840, email: jarosova@prevent99.cz
  • Během kurzů nabízíme i hlídání dětí (zdarma), je třeba o něj požádat minimálně 10 dní předem.

České Budějovice

Klubové setkání

Čtvrtek 24. 01. 2019, 16–19 hodin
Více >>

České Budějovice

Jak vytvářet a zlepšovat vztah s dítětem?

Sobota 2. 3. 2019, 9–15 hodin
Více >>

České Budějovice

Klubové setkání

Čtvrtek 28. 3. 2019, 16–19 hodin
Více >>

České Budějovice

Klubové setkání

Čtvrtek 30. 5. 2019, 16–19 hodin
Více >>

České Budějovice

Život s dítětem v náhradní rodinné péči

Sobota 8. 6. 2019, 9–15 hodin
Více >>

Tým

Cadova

Mgr. Lenka Čadová

vedoucí, poradce, lektorka příprav PRIDE

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je absolventkou kurzů Krizové intervence, Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně právní ochrany a semináře Sandplaying.

Více >>

Aktuálně se frekventantkou v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku Logoterapie.

Pracovala rok jako sociální pracovník v zařízení sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Od roku 2013 je klíčovou pracovnicí pro pěstounské rodiny a facilitátorkou případových konferencí, od roku 2015 je licencovanou lektorkou příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v programu PRIDE.

Žije v Bavorově, má dva syny.

Zavřít

Jarosova

Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová

klíčová pracovnice, lektorka

Vystudovala obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální fakultě JČU ČB, obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě JČU ČB a dále obor Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU ČB.

Více >>

Absolvovala kurz krizové intervence a dvouletý vzdělávací program Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči.

Pracovala 10 let jako pracovnice sociálně – právní ochrany dětí a zároveň se jako kurátorka pro děti a mládež specializovala na děti vyžadující zvýšenou pozornost (děti s poruchami chování, dopouštějící se trestné činnosti apod.). Od roku 2014 pracuje jako klíčová pracovnice na budějovicku.

S partnerem a dvěma dcerami žije v Českých Budějovicích.

Zavřít

Další informace o tomto zařízení

Kontakty

Informace o náhradní rodinné péči:

Tel.: 727 822 449
E-mail: nrp@prevent99.cz

Vedoucí programu:

Mgr. Lenka Čadová
Tel.: 607 038 140
E-mail: cadova@prevent99.cz

Aktivity projektu Podpora náhradní rodinné péče v Jihočeském kraji jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Scroll to Top