Přehled zařízení Prevent 99 z. ú.

Závislosti

Adiktologická poradna

Sociální poradenství a ambulantní léčba závislostí v Č. Budějovicích

Poradna pro nelátkové závislosti

Řešení potíží s hraním, gamblingem a sázením, poradenství pro blízké v Č. Budějovicích

Adiktologické služby ve vězení

Pomoc závislým osobám ve vazbě, či výkonu trestu ve Vazební věznici České Budějovice.

Kontaktní centrum ČB

Bezpečné prostředí a pomoc v aktuálních problémech v Českých Budějovicích

Kontaktní centrum ST

Bezpečné prostředí a pomoc v aktuálních problémech ve Strakonicích

Kontaktní centrum PT

Bezpečné prostředí a pomoc v aktuálních problémech v Prachaticích

Jihočeský streetwork

Terénní program v různých místech Jihočeského kraje

Substituční centrum

Ambulantní léčba podáváním léků a odborné sociálním poradenství v Č. Budějovicích

Doléčovací centrum

Začleňování do společnosti po absolvování léčby ze závislostí v Č. Budějovicích

Rodiny

Podpora náhradní rodinné péče

Informace, poradenství, kurzy a podpora budoucích pěstounů a osvojitelů

Podpora pěstounských rodin

Pomoc pěstounským rodinám pro optimální zajištění náhradní rodinné péče

Služby pro rodiny s dětmi

Pomoc a podporu rodinám při překonávání obtíží, které ohrožují zdravý vývoj jejich dětí

Děti a mládež

Cross

Klub pro děti a mládež od 12 do 26 let ve Strakonicích

Station 17

Klub pro děti a mládež od 12 do 26 let v Blatné