Nízkoprahové zařízení CROSS

je určeno dětem a mládeži od 12 let do 26 let ze Strakonic, kteří zde mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, setkávat se s kamarády, ale také s pracovníky, kteří se jim budou věnovat, ochotně je vyslechnou a poradí s případnými obtížemi.

Kdokoliv patřičného věku sem může docházet anonymně a zdarma využívat všechny aktivity.

Najdete nás v prostorách bývalých školních dílen ZŠ Lidická.

cross-logo_2

Provozní doba

CROSS_mapa
Distanční výuka a vzdělávání

Pondělí:  8.00 - 12.00

Úterý:     8.00 - 12.00

Středa:    8.00 - 12.00

Čtvrtek:   8.00 - 12.00

Pátek:      8.00 - 12.00

Individuální konzultace

Novinky

DOUČOVÁNÍ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE OPĚT BĚŽÍ

Autor: Martin | 7. 10. 2020

Se začákem školního roku začínáme v NZDM opět s doučováním. Tento rok mají školáci “ozvláštněný” povinností nosit ve škole roušky. […]

Přečíst >>

CO JSME DĚLALI, KDYŽ BYLA SLUŽBA ZAVŘENÁ

Autor: Martin | 20. 5. 2020
Přečíst >>

HLEDÁME UČITELE/KU NA DOUČOVÁNÍ

Autor: Martin | 11. 5. 2020

👇Hledáme člověka, který chce věnovat svůj čas a energii doučování dětí, které doma nemají pro vzdělávání vhodné podmínky. Potřebují […]

Přečíst >>

POSTUPNĚ ZNOVU OTEVÍRÁME

Autor: Martin | 11. 5. 2020

Vláda ČR dne 6.5. 2020 rozhodla o ukončení “dočasného uzavření” NZDM. NZDM CROSS  postupně otevírá zařízení pro první klienty, kteří […]

Přečíst >>

Tým

Klajn

Bc. Martin Klajn, DiS.

vedoucí zařízení a sociální pracovník

E: klajn@prevent99.cz

16711835_1828042160794393_6459835030928997414_n (2)

Bc. Michaela Zrnová DiS.

zástupkyně vedoucího, sociální pracovnice

E: zrnova@prevent99.cz

Lenka-Remesova-1

Bc. Lenka Remešová

sociální pracovnice

E: remesova@prevent99.cz

Michala-Kreslova-1

Bc. Michaela Kreslová

režimová a volnočasová pracovnice

E: kreslova@prevent99.cz

Informace o tomto zařízení

Naše organizace je prostřednictvím Cross NZDM zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavni-sponzori--EU-ESF-OPZ_barevne-500

Fotky z CROSSu

Stáže a praxe

Komu je stáž/odborná praxe určena:

 • Studentům středních, vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením (přednost mají studenti z oborů - adiktologie, sociální práce, sociální politika, sociální péče, sociální patologie, práva nebo speciální pedagogika)
 • Pracovníkům jiných zařízení pracujících s rodinami a dětmi a mládeží, nebo zařízení na tyto služby navazující

Typy nabízených stáží/odborných praxí:

 • Krátkodobé (v rozsahu několika hodin - min.8 hod)
 • Střednědobé (7 dnů až 14 dnů)
 • Dlouhodobé (14 dnů až 6 týdnů)

Podmínky přijetí studenta či pracovníka jiného zařízení

 • stážista musí být starší 18 let
 • absolvování pohovoru s vedoucím stáže/odborné praxe (během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou a požadovaná délka stáže) - v plné kompetenci vedoucího projektu je žádost o stáž/odbornou praxi odmítnout!
 • stážista je povinen dodržovat domluvený rozvrh, pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen nepřítomnost řádně omluvit. Při porušení stanovených podmínek nebude praxe uznána
 • o průběhu, náplni stáže/odborné praxe a dodržování těchto podmínek je zavřena písemná smlouva

Finanční podmínky stáže/odborné praxe:

 • cena stáže/odborné praxe je 200 Kč/den (tato úhrada může být rozhodnutím vedoucího projektu odpuštěna)
 • výjimku tvoří studenti LF UK (oboru Adiktologie), Zdravotně sociální fakulta JCU a Teologické fakulty JCU - tito studenti mají stáž/odbornou praxi hrazenou v rámci uzavřené spolupráce s těmito fakultami

Kontaktní osoba

Michaela Zrnová, zrnova@prevent99.cz

 

V zařízení může být pouze jeden stážista.

V kalendáři se můžete podívat zda termín o který žádáte volný:

Doučování a pomoc se školou

DOUČOVÁNÍ a ŠKOLNÍ PODPORA V NZDM CROSS

 • doučování a školní podpora jsou zdarma
 • pro děti ve věku 12 let a více
 • pro děti, které propadají nebo mají 4 a propadnutí jim hrozí
 • pro děti, kterým hrozí kvůli zavření škol  výrazné zhoršení prospěchu
 • pro děti, které doma obtížně zvládají domácí úkoly
 • pro děti, které doma nemají technické prostředky, nebo podmínky pro účast na online výuce 
 • u dlouhodobého doučování je podmínkou pravidelná docházka
 • podmínkou je alespoň minimální spolupráci s rodičem (nebo jiným zástupcem)

JAK PROBÍHÁ DOUČOVÁNÍ

 • NAŽIVO nebo ONLINE, záleží jak se domluvíme s rodiči a dítětem
 • NAŽIVO - dbáme na maximální dodržování hygienických pravidel, nosíme roušky, dodržujeme vzdálenost, dezinfikujeme povrchy po každém žákovi, každý žák i učitel má vlastní psací potřeby, v učebně jsou pouze dvě osoby - žák a učitelka, větráme, desinfikujeme ozónem)
 • domluvíme se na první hodinu a na té se pak domluvíme jaký předmět, nebo jaké úkoly dítě potřebuje procvičit, na konci hodiny se domluvíme, kdy opět přijde
 • žák si na hodinu nosí sešit, učebnici, nebo úkoly, které ve škole dostává
 • učitelka má hodinu pouze s jedním žákem (doučování je individuální)
 • hodina trvá 45 minut
 • žák chodí pravidelně 1x nebo 2x týdně, vždy ve stejný den a hodinu

JAK PROBÍHÁ ONLINE VÝUKA

 • s dítětem se domluvíme na časech a dnech
 • dítě ráno přichází a má k dispozici počítač s kamerou, sluchátky a mikrofonem
 • má svůj nerušený prosotor po celou dobu online výuky
 • v případě technických obtíží s připojením je k dispozici pracovník
 • žák si může po skončení vytisknout v NZDM úkoly, nebo domluvit další podporu pracovníka

JAK SE PŘIHLÁSIT

 • stačí zavolat na číslo 607 038 141 a domluvit den a čas první návštěvy
 • na první návštěvu musí přijít s dítětem rodič (pokud se nedomluvíme jinak)
 • doučování probíhá v NZDM CROSS na adrese: Lidická193, Strakonice                                                             (vstup pestře natřenou brankou, naproti parkovišti pod nemocnicí)

 

 

Kontakty

CROSS NZDM Prevent

Lidická 193
386 01 Strakonice

E:   cross@prevent99.cz
T:   607 038 141
 
 

Vedoucí zařízení:

Martin Klajn
E: klajn@prevent99.cz
T: 725 581 884
Scroll to Top