Nízkoprahové zařízení CROSS

je určeno dětem a mládeži od 12 let do 26 let ze Strakonic, kteří zde mohou smysluplně trávit volný čas, setkávat se zde s kamarády a využít podporu pracovníků. Pracovníci dokáží poradit v obtížných situacích, pomoci se školou, nebo dát podporu, když se zrovna nedaří.

Zájemce o služby ve věku 12-26 let může do NZDM přijít anonymně a po uzavření smlouvy zdarma využívat všechny aktivity.

Pokud chcete službu NZDM využít, můžete přijít kdykoli v otvíracích hodinách a zazvonit.

Vyhodnotíme, zda Vám můžeme požadované služby poskytnout.

cross-logo_2

Provozní doba

CROSS_mapa
VOLNÝ ČAS

Pondělí:  13:00 - 17:00

Úterý:     13:00 - 17:00

Středa:    13:00 - 17:00

Čtvrtek:   13:00 - 17:00

Pátek:      13:00 - 17:00

Maximální kapacita je  25 klientů.

Služba je poskytována ambulantně.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Tým

vojtech_frydl_profil_2022-3b

Mgr. Vojtěch Frýdl

vedoucí zařízení a sociální pracovník

E: frydl@prevent99.cz

rbt

Bc. Dorota Nováková

volnočasová  pracovníce

E: dorota.novakova@prevent99.cz

michaela_kreslova_profil_2022-3b

Mgr. Michaela Kreslová

sociální pracovnice

E: kreslova@prevent99.cz

kristyna_veihmanova_profil_2022-3b

Mgr. Kristýna Viehmannová

sociální pracovnice

E: @prevent99.cz

smartcapture

Bc. Veronika Sosnová

sociální pracovnice

E: sosnova@prevent99.cz

Informace o tomto zařízení

Fotky z CROSSu

Stáže a praxe

Komu je stáž/odborná praxe určena:

 • Studentům vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením (přednost mají studenti z oborů - adiktologie, sociální práce, sociální politika, sociální péče, sociální patologie, práva nebo speciální pedagogika)
 • Pracovníkům jiných zařízení pracujících s rodinami a dětmi a mládeží, nebo zařízení na tyto služby navazující

Typy nabízených stáží/odborných praxí:

 • Krátkodobé (v rozsahu několika hodin - min.8 hod)
 • Střednědobé (7 dnů až 14 dnů)
 • Dlouhodobé (14 dnů až 6 týdnů)

Podmínky přijetí studenta či pracovníka jiného zařízení

 • stážista musí být starší 18 let
 • absolvování pohovoru s vedoucím stáže/odborné praxe (během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou a požadovaná délka stáže) - v plné kompetenci vedoucího projektu je žádost o stáž/odbornou praxi odmítnout!
 • stážista je povinen dodržovat domluvený rozvrh, pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen nepřítomnost řádně omluvit. Při porušení stanovených podmínek nebude praxe uznána
 • o průběhu, náplni stáže/odborné praxe a dodržování těchto podmínek je zavřena písemná smlouva

Finanční podmínky stáže/odborné praxe:

 • cena stáže/odborné praxe je 300 Kč/den (tato úhrada může být rozhodnutím vedoucího projektu odpuštěna)
 • výjimku tvoří studenti LF UK (oboru Adiktologie), Zdravotně sociální fakulta JCU - tito studenti mají stáž/odbornou praxi hrazenou v rámci uzavřené spolupráce s těmito fakultami

Kontaktní osoba

Michaela Kreslová, kreslova@prevent99.cz

 

V zařízení může být pouze jeden stážista. Na emailu výše se dozvíte, jestli je termín volný.

Doučování a pomoc se školou

DOUČOVÁNÍ a ŠKOLNÍ PODPORA V NZDM CROSS

 • doučování a školní podpora jsou zdarma
 • pro děti ve věku 12 let a více
 • pro děti, které propadají nebo mají 4 a propadnutí jim hrozí
 • pro děti, kterým hrozí kvůli zavření škol  výrazné zhoršení prospěchu
 • pro děti, které doma obtížně zvládají domácí úkoly
 • pro děti, které doma nemají technické prostředky, nebo podmínky pro účast na online výuce 
 • u dlouhodobého doučování je podmínkou pravidelná docházka
 • podmínkou je alespoň minimální spolupráci s rodičem (nebo jiným zástupcem)
Cross-doucovani-edit-1

JAK PROBÍHÁ DOUČOVÁNÍ

 • NAŽIVO nebo ONLINE, záleží jak se domluvíme s rodiči a dítětem
 • NAŽIVO - dbáme na maximální dodržování hygienických pravidel, nosíme roušky, dodržujeme vzdálenost, dezinfikujeme povrchy po každém žákovi, každý žák i učitel má vlastní psací potřeby, v učebně jsou pouze dvě osoby - žák a učitelka, větráme, desinfikujeme ozónem)
 • domluvíme se na první hodinu a na té se pak domluvíme jaký předmět, nebo jaké úkoly dítě potřebuje procvičit, na konci hodiny se domluvíme, kdy opět přijde
 • žák si na hodinu nosí sešit, učebnici, nebo úkoly, které ve škole dostává
 • učitelka má hodinu pouze s jedním žákem (doučování je individuální)
 • hodina trvá 45 minut
 • žák chodí pravidelně 1x nebo 2x týdně, vždy ve stejný den a hodinu

JAK PROBÍHÁ ONLINE VÝUKA

 • s dítětem se domluvíme na časech a dnech
 • dítě ráno přichází a má k dispozici počítač s kamerou, sluchátky a mikrofonem
 • má svůj nerušený prosotor po celou dobu online výuky
 • v případě technických obtíží s připojením je k dispozici pracovník
 • žák si může po skončení vytisknout v NZDM úkoly, nebo domluvit další podporu pracovníka

JAK SE PŘIHLÁSIT

 • stačí zavolat na číslo 607 038 141 a domluvit den a čas první návštěvy
 • na první návštěvu musí přijít s dítětem rodič (pokud se nedomluvíme jinak)
 • doučování probíhá v NZDM CROSS na adrese: Lidická 193, Strakonice (vstup pestře natřenou brankou, naproti parkovišti pod nemocnicí)
Cross doučko

Kontakty

CROSS NZDM Prevent

Lidická 193
386 01 Strakonice

E:   cross@prevent99.cz
T:   607 038 141
 
 

Vedoucí zařízení:

Vojtěch Frýdl
E: frydl@prevent99.cz
T: 601536872

Tento projekt je spolufinancován a realizován za podpory:

Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, dotačních programů Jihočeského kraje a města Strakonice. Doučování žáků škol je financováno Evropskou unií – Next Generation EU prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Strakonice
Scroll to Top