Nízkoprahové zařízení CROSS

je určeno dětem a mládeži od 12 let do 26 let ze Strakonic, kteří zde mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, setkávat se s kamarády, ale také s pracovníky, kteří se jim budou věnovat, ochotně je vyslechnou a poradí s případnými obtížemi.

Kdokoliv patřičného věku sem může docházet anonymně a zdarma využívat všechny aktivity.

Najdete nás v prostorách bývalých školních dílen ZŠ Lidická.

cross-logo_2

Letní provozní doba

CROSS_mapa
Otevřeno pro klienty

Pondělí: 13.00 - 17.00

Úterý: 13.00 - 17.30

Středa: 13.00 - 17.00

Čtvrtek: 13.00 - 17.30

Pátek: 13.00 - 16.00

Individuální konzultace

Novinky

Den otevřených dveří v CROSSu

Autor: Martin | 24. 8. 2017

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež CROSS.

Přečíst >>

Učitelka ze Strakonic věnuje čas dětem i po škole, pomáhá v nízkoprahovém centru

Autor: Martin | 11. 5. 2016

Rodiče se o ně nestarají, nemají na ně čas nebo vůbec nerozumí tomu, co se jejich děti ve škole […]

Přečíst >>

Tým

Klajn

Bc. Martin Klajn, DiS.

vedoucí zařízení a sociální pracovník

E: klajn@prevent99.cz

16711835_1828042160794393_6459835030928997414_n (2)

Michaela Zrnová DiS.

zástupkyně vedoucího, sociální pracovnice

E: zrnova@prevent99.cz

Lenka-Remesova-1

Lenka Remešová

režimová a volnočasová pracovnice

E: remesova@prevent99.cz

Michala-Kreslova-1

Michaela Kreslová

režimová a volnočasová pracovnice

E: kreslova@prevent99.cz

Informace o tomto zařízení

Naše organizace je prostřednictvím Cross NZDM zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Hlavni-sponzori--EU-ESF-OPZ_barevne-500

Fotky z CROSSu

Stáže a praxe

Komu je stáž/odborná praxe určena:

 • Studentům středních, vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením (přednost mají studenti z oborů - adiktologie, sociální práce, sociální politika, sociální péče, sociální patologie, práva nebo speciální pedagogika)
 • Pracovníkům jiných zařízení pracujících s rodinami a dětmi a mládeží, nebo zařízení na tyto služby navazující

Typy nabízených stáží/odborných praxí:

 • Krátkodobé (v rozsahu několika hodin - min.8 hod)
 • Střednědobé (7 dnů až 14 dnů)
 • Dlouhodobé (14 dnů až 6 týdnů)

Podmínky přijetí studenta či pracovníka jiného zařízení

 • stážista musí být starší 18 let
 • absolvování pohovoru s vedoucím stáže/odborné praxe (během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou a požadovaná délka stáže) - v plné kompetenci vedoucího projektu je žádost o stáž/odbornou praxi odmítnout!
 • stážista je povinen dodržovat domluvený rozvrh, pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen nepřítomnost řádně omluvit. Při porušení stanovených podmínek nebude praxe uznána
 • o průběhu, náplni stáže/odborné praxe a dodržování těchto podmínek je zavřena písemná smlouva

Finanční podmínky stáže/odborné praxe:

 • cena stáže/odborné praxe je 200 Kč/den (tato úhrada může být rozhodnutím vedoucího projektu odpuštěna)
 • výjimku tvoří studenti LF UK (oboru Adiktologie), Zdravotně sociální fakulta JCU a Teologické fakulty JCU - tito studenti mají stáž/odbornou praxi hrazenou v rámci uzavřené spolupráce s těmito fakultami

Kontaktní osoba

Michaela Zrnová, zrnova@prevent99.cz

 

V zařízení může být pouze jeden stážista.

V kalendáři se můžete podívat zda termín o který žádáte volný:

Doučování

Pro tento školní rok se nám nepodařilo na projekt doučování získat finance. Z tohoto důvodu je doučování pro školní rok 2019/2020 prozatím pozastaveno.

V případě, že se nám v průběhu školního roku podaří získat finance, bude doučování opět zahájeno a budeme vás o tom informovat.

Kontakty

CROSS NZDM Prevent

Lidická 193
386 01 Strakonice

 
 

Vedoucí zařízení:

Martin Klajn
E: klajn@prevent99.cz
T: 725 581 884
Scroll to Top