Dobrovolnictví v Preventu

Hledáme zájemce o dobrovolnictví

kteří mají volný čas a zkušenosti s dětmi. Zájemce o dobrovolnictví musí projít vstupním školením, musí být starší 18 let, trestně bezúhonný a zdravotně způsobilý.

Dobrovolníci nám pomáhají především při doučování dětí, které jsou převážně na 1. stupni ZŠ a dále při hlídání dětí na vzdělávacích kurzech pro pěstouny a s přípravou a realizací programu pro děti.

dobrovolnictvi-1

Organizace Prevent99 z. ú. realizuje dobrovolnický program akreditovaný Ministerstvem vnitra. Vysoký standard podpory dobrovolníků zajišťují dva koordinátoři dobrovolnické služby. Dobrovolníky naše organizace přijímá ve svůj prospěch a na podporu svých vlastních aktivit. Povaha dobrovolnické služby je především dlouhodobá.

Rozhovor s dobrovolnicí Preventu Isabelou Vilingerovou >>

Náplní dobrovolnické práce nejčastěji bývá zajišťování volnočasových aktivit pro děti, mládež a klienty sociálních služeb, pomocné provozní práce v sociálních službách a výpomoc při akcích pořádaných organizací. Dobrovolníci pracují pod vedením zkušených pracovníků a reflexe jejich činnosti.

dobrovolnictvi-2

Rozhovor s dobrovolnicí Preventu Natálií Dejovou >>

dobrovolnictvi-3

V současné době má organizace 12 dobrovolníků. Dobrovolníci nám pomáhají při doučování dětí, při jejich individuálním doprovázení nebo při hlídání a vytváření programu pro děti na skupinových akcích. Kromě samotné činnosti s dětmi naši dobrovolníci spolupracují s profesionálními pracovníky v oblastech prevence rizikového chování dětí a mládeže, závislostního chování a náhradní rodinné péče.

Kontakt pro zájemce:

Mgr. Dominika Váňová
vanova@prevent99.cz
+420 720 030 674

Profil Preventu na Dobrovolnik.cz >>

Scroll to Top