Nabídka kurzu:

DĚTSKÉ ÚRAZY A PRVNÍ POMOC

Strakonice, Bavorova 24

Čtvrtek 5.11.2020

Na tomto kurzu se od profesionála naučíte, jak postupovat při popálení, opaření, otravě, tonutí, pádech, poraněních hlavy a dalších nejčastějších dětských úrazech.

Lektoři:
Mgr. Kateřina Jankovcová, DiS.

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky (haisova@prevent99.cz, 702 169 143)

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Mgr. Jaroslavu Haisovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top