Nabídka kurzu:

Diagnostika a intervence dětí s FAS/FASD

on-line,

úterý 26.10.2021 od 14 do 17 hodin

Na kurzu budeme mluvit o tom, v čem je odlišné fungování mozku dětí s FAS/FASD. Jak  probíhá diagnostika a co je důležité při diagnostice dětí s podezřením na prenatální působení alkoholu a drog anebo potvrzeným užíváním a proč odborníci bez bližší znalosti o tomto syndromu dávají dětem jiné diagnózy. Dozvíte se, jaké závažné následky může mít nediagnostikovaný FAS. Probereme primární, sekundární i terciální následky u dětí s touto diagnózou a vysvětlíme možnosti intervencí v sociálním prostředí těchto dětí.

MUDr. Janka Nosková, MPH

S manželem vychovala Veroniku v náhradní rodinné péči a díky ní se věnovala tématu vývoje mozku a citové vazby. Od sametové revoluce pracuje jako pediatrička, provozuje pediatrickou ambulanci a dětskou pohotovost v okrese Ružomberok (Slovensko). Komplexní péči dětem, které mají speciální potřeby poskytuje díky založení Soukromých poradenských zařízení CPPPaP a CŠPP, inkluzivní MŠ a služeb rané péče a Centra diagnostiky, terapie a prevence FAS. Tady se v rámci multidisciplinárního týmu věnuje mimo jiné i diagnostice dětí, jejichž matky v průběhu těhotenství pily alkohol a mají Fetální alkoholový syndrom. Přednáší na téma FAS pro zdravotníky, pedagogy i další pomáhající profese i rodiče.

Přihlášení ZDE

Lektoři:
MUDr. Janka Nosková

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top