Nabídka kurzu:

FASD – Intervence a přístup k dětem s poruchami fetálního alkoholového spektra

on-line,

středa 23.2.2022 12.00-15.00

V kurzu se budeme věnovat příčinám FASD, rizikům a projevům dětí s FASD. Zaměříme se na možnosti pomoci dětem s FASD doma i ve škole. Na konkrétních kazuistikách dvou dětí s FASD si ukážeme efektivní postupy intervencí. Jako vždy  bude čas i na vaše otázky.

Ke kurzu je potřeba se přihlásit vyplněním on-line přihlášky ZDE

Na zadanou adresu vám před začátkem kurzu přijde odkaz k přihlášení se k ZOOM přenosu. Při obtížích či dotazech prosím kontaktuje Mgr. Annu Němcovou (T:607 770 655)

Lektorky:

Mgr. Zuzana Tomanová, pedagog, terapeut (dyadická vývojová terapie, senzorická integrace), od r.2014 pracuje v centru diagnostiky a terapie FAScinujúce deti, o.z., kde se zaměřuje na diagnostiku, poradenství a vzdělávání v oblasti FASD.

Mgr. Zuzana Petrincová, speciální pedagog, poradce, terapeut (terapie dotykem) absolventka dvouletého výcviku podle modelu Virginie Satirové. Od roku 2000 pracuje v oblasti práce s opuštěnými dětmi a náhradní rodinné péči (Návrat o.z. a FAScinujúce deti o.z.)

Lektoři:
Mgr. Zuzana Tomanová
Mgr. Zuzana Petrincová

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top