Nabídka kurzu:

Jak dávat dětem hranice – tresty a odměny

on-line,

úterý 23.11.2021

Jak vychovávat a přenášet zodpovědnost za vlastní jednání na dítě v různém věku? Jakým způsobem dítě trestat a odměňovat tak, aby to mělo skutečný smysl pro jeho vývoj? Co se nám osvědčilo a jaké chyby děláme stále dokola?

Lektoři:
Mgr. Anna Němcová

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top