Nabídka kurzu:

KLUB (zprostředkovaná PP)

Strakonice, Bavorova 24

úterý 1.12.2020 od 8.00 (3 hodiny)

Téma tohoto kurzu není dáno předem, ale vznikne na základě aktuálních potřeb účastníků.

Lektoři:
Mgr. Anna Němcová
Mgr. Lenka Čadová

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky (haisova@prevent99.cz, 702 169 143)

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Mgr. Jaroslavu Haisovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top