Nabídka kurzu:

NENÍ SOCIÁLKA, JAKO SOCIÁLKA

on-line,

ČTVRTEK 17.02.2022 od 16.00 (3 hodiny)

Jako náhradní rodiče musíte spolupracovat se spoustou odborníků a institucí. Někdy může být obtížné orientovat se v tom, kdo jakou roli ve vašem příběhu hraje. Proč k vám domů chodí klíčový pracovník a zároveň pracovník OSPOD? Kdo vám s čím může pomoci?

Pojďme si vyměnit své zkušenosti a ujasnit si, kdo má jakou úlohu.

Lektoři:
Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top