Nabídka kurzu:

PÉČE O SEBE (PSYCHOHYGIENA)

České Budějovice, Senovážné nám. 9, Dům Služeb, 3. patro

SOBOTA 21.11.2020

Při výchově dětí v pěstounské péči se pěstoun poměrně často může setkávat s psychicky náročnými situacemi, které v nás vyvolávají stres. V kurzu se zaměříme na zmapování příčin stresu a jeho dopadech na naše životy. Propátráme, zdali je možné stresu předcházet či se učit s ním zacházet ve chvílích, kdy se mu neubráníme. Prakticky si ukážeme, jak je možné pečovat o své tělo a psychiku tak, abychom zůstávali zdraví, v tělesné i psychické pohodě a zažívali více radosti.

Lektoři:
Mgr. Jaroslava Haisová

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky (haisova@prevent99.cz, 702 169 143)

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Mgr. Jaroslavu Haisovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top