Nabídka kurzu:

Pěstounská rodina a předávání hodnot ve výchově

on-line,

čtvrtek 4.11.2021

Jak nám mohou hodnoty pomáhat v našem životě a jaký je smysl předávání hodnot ve výchově? Na tuto otázku se pokusíme společně najít odpověď během našeho kurzu. Budeme objevovat hru jako prostředek hodnotové výchovy, zamyslíme se nad otázkou naší hodnotové orientace, a orientace našich dětí i našeho okolí. Probereme některé konfliktní situace a možnosti jejich řešení.

Lektoři:
Bc. Eva Šišková

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top