Nabídka kurzu:

Příběhy v náhradní rodinné péči

Strakonice , Bavorova 24

11.6.2022

V tomto kurzu se budeme věnovat příběhům, pohádkám, vyprávěním. Ukážeme si, jak významnou roli hrají v našem životě příběhy. Budeme si povídat o životním příběhu dítěte, člověka. Součástí kurzu budou čtené ukázky a posílíme i vypravěčské dovednosti pomocí praktických cvičení.

Lektoři:
Bc. Eva Šišková

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top