Nabídka kurzu:

Puberta

Strakonice , Bavorova 24

sobota 27.11.2021

Budeme se zabývat obdobím dospívání jako jednoho z nejtěžších období života člověka. Obdobím, které je náročné jak pro dospívajícího, tak pro lidi v jeho okolí. Jak s dospívajícím komunikovat? Jak jinak vychovávat? Jak zohlednit postupnou proměnu  dítěte v dospělého? Jak s dospívajícím vyjít, abychom přežili s co nejmenším úbytkem sil? A lze to vůbec? Budeme se snažit hledat odpovědi. Dostatečný prostor bude věnován zkušenostem a otázkám účastníků.

Lektoři:
Mgr. Jaroslava Haisová

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top