Nabídka kurzu:

TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ l.

Soběšice, Hotel Pod Hořicí

Sobota 31.10. až neděle 1.11.2020

Tento kurz bude první z cyklu zaměřeného na výchovu dítěte, které si do rodiny přineslo mnoho potíží ze své minulosti. Budeme se zabývat tím, proč na přijaté dítě nefungují jinde osvědčené postupy a prakticky se zaměříme na to, co naopak dítěti i nám pomůže. Pokusíme se vás přesvědčit, že pevný vztah s dítětem je základ, bez kterého nelze dítě vychovávat.

 

Lektoři:
Mgr. Erika Jarošová
Mgr. Lenka Čadová

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky (haisova@prevent99.cz, 702 169 143)

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Mgr. Jaroslavu Haisovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top