Nabídka kurzu:

VÝCHOVA VE VOLNÉM ČASE DÍTĚTE

České Budějovice, Senovážné náměstí 9, Dům služeb 3. patro

SOBOTA 26.03.2022 od 9.00 6 hodin

Jaké zájmy mají děti v současnosti? Někdo si myslí, že současné děti jsou líné. Jak dítě motivovat k aktivnímu trávení jeho volného času? Kdy je vodit za ručičku a kdy dohlížet na trávení volného času z dálky? Pojďme dát dohromady, jaké mají vaše děti možnosti pro trávení volného času.

Lektoři:
Mgr. Luděk Beneš

Přihlášení:

Hlaste se co nejdříve e-mailem nebo telefonicky: pitrova@prevent99.cz, 702 169 143.

Více informací

o lektorech a organizaci kurzu naleznete zde, nebo se obraťte na Pavlínu Pitrovou. Kapacita je omezena.

Novinka:

Na jednotlivé kurzy se mohou hlásit také osvojitelé a žadatelé o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče.
Kurzy jsou pro ně hrazené z dotace MPSV a přispívají pouze 200,- Kč / 6 hodinový kurz / osoba.

Scroll to Top