Pomoc v řešení obtíží spojených se závislostním chováním.

Adiktologická poradna je nyní i v dalších městech

Adiktologická poradna Prevent v Českých Budějovicích postupně rozšiřuje svou činnost i do dalších jihočeských regionů. Od nového roku fungují pobočky ve Strakonicích a Prachaticích. Služby obou poboček se na nových místech rychle zaběhly a navázaly spolupráci s místními organizacemi a institucemi.

S pracovníky poradny je možné se potkat v pondělí a ve středu v Prachaticích a v úterý a ve čtvrtek ve Strakonicích. Ke konzultacím, je třeba se domluvit předem vzhledem k vytíženosti obou poboček.

Na zaměstnance poboček se lze obrátit v případě zájmu o ambulantní léčbu závislostí, stejně tak je možná další podpora v abstinenci po terapii absolvované v jiném léčebném zařízení. Obě pobočky mohou pomoci se zprostředkováním péče dalších odborníků a institucí nebo s pomocí vyřízení ústavní, či rezidentní léčby a přípravy na ni. Věk klientů není nijak omezen. Pracovníci poboček rovněž spolupracují s rodinnými příslušníky a partnery těch, kteří se potýkají se závislostí.

Ve spolupráci s dalšími institucemi (nejčastěji odbor sociálních věcí, probační a mediační služba), je možné testování na přítomnost metabolitů omamných látek.

Služba adiktologické poradny respektuje aktuální životní situaci každého klienta. V té pak nabízí společnou práci, otevřenost a pomoc v rozhodnutí změnit dosavadní způsob života.

Scroll to Top