Novinky z Preventu

Děkujeme Freelu za usnadnění naší činnosti

Podporovatele--Freelo-70px

Letos prvním rokem pracujeme s aplikací Freelo. Tento nástroj na efektivní týmovou spolupráci a řízení projektů nám pomáhá připravovat velké akce, například v květnu se nám díky ní podařilo připravit celoorganizační setkání pro všechny naše kolegy.

Za hlavní přínos aplikace považujeme to, že jsou úkoly členěny podle toho, kdo je má splnit a lze je i termínovat. Díky tomu potom email připomíná to, že se blíží deadline. Zároveň jdou hlavní úkoly členit na dílčí úkoly a jsou k nim připisovat různé poznámky a díky tomu kolegy informovat v jaké fázi úkol je.

Zároveň nám Freelo pomáhá udržet přehled v osobních a delegovaných úkolech. Část týmu pracuje v kanceláři a část týmu na homeoffice, popřípadě může pracovat i někde mezi jednáními (aplikace je přehledná i v mobilu). Aplikace pomáhá vidět přehledně osobní úkoly jednotlivých pracovníků, udržet pořádek v úkolech, na jejichž plnění spolupracuje více lidí (vše o projektu je přehledně na jednom místě).

I když došlo k zrušení smluvené schůzky, tak jsme si úkoly předali online v aplikaci a komentáře popř. možnost zadání dílčích úkolů pomohlo nahradit poradu. Freelo nám také ušetřilo spoustu emailů a telefonátů a navíc jsme si díky němu udržovali přehled o tom v jaké fázi přípravy u všech jsou.

Aplikace Freelo bude sloužit našim týmům pro práci na projektech.

Freelo je super a každý den jsme díky němu efektivnější!

Scroll to Top