Novinky z Preventu

Jak zachránit životy klientů při předávkování? Kontaktní centrum ČB se zapojilo do naloxonového projektu

JSP

Na předávkování opioidy v ČR zemře ročně přibližně 20 lidí užívajících drogy. V případě předávkování je jednou z nejúčinnějších intervencí podání naloxonu, látky, která zastavuje účinky opioidů. Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice ve spolupráci s terénním programem Jihočeský streetwork PREVENT se zapojilo do pilotního naloxonového projektu, který koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Nyní se pracovníci centra a terénní pracovníci budou zaškolovat, jak s naloxonem zacházet, aby mohli předat informace svým klientům. Naloxone budou následně distribuovat ve formě nosního spreje.

Naloxone není určen pouze pro samotné klienty, ale i pro jejich rodiny či přátelé, kteří by mohli být svědky předávkování, a mohou tak v pravý čas poskytnout účinnou pomoc.

 

Scroll to Top