Novinky z Preventu

Dvě nová auta zkvalitní terénní sociální služby a sociálně aktivizační služby neziskové organizace PREVENT 99 z.ú.

IROP_web

Nový automobil Dacia Lodgy bude sloužit Jihočeskému streetworku PREVENT, Dacia Sandero sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. Na projekt nákupu osobních automobilů pro terénní pracovníky v regionu Strakonicko je poskytována finanční podpora z EU v rámci dotačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Bylo žádáno také přes MAS Strakonicko, která realizaci projektu podpořila.

Terénním pracovníkům z Jihočeského streetworku PREVENT umožní nový vůz dojet kamkoli a kdykoli za svými klienty, kterými jsou lidé závislí na drogách a lidé závislostí ohrožení. Streetworkeři poskytují sociální služby nejen ve městech, ale mapují i odlehlé lokality během celého roku. Díky novému autu nyní také mohou pracovníci snadněji a rychleji vyhledávat nová místa, kde se jejich potenciální klienti zdržují.

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT pomáhají rodinám na Strakonicku převážně terénní formou. Po předchozí domluvě navštěvují klienty přímo v domácnostech, nebo jim nabízejí doprovod do škol či na úřady. „Běžně strávíme na cestách za klienty několik hodin denně, jsme proto rády, že nyní jezdíme bezpečněji,“ říká vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT Bc. Zuzana Rysová.

Cílem a výsledkem realizace projektu je modernizace vybavení pro aktivity přispívající k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb, a to prostřednictvím pořízení osobních automobilů pro výkon terénních sociálních služeb a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Strakonicku.

Scroll to Top