Novinky z Preventu

Jihočeský kraj podpořil nízkoprahové zařízení a sociálně aktivizační službu neziskové organizace PREVENT 99 z.ú.

nove_logo_400 JIhočeský kraj

Nezisková organizace PREVENT 99 z.ú. je pravidelně podporována Jihočeským krajem. Z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Opatření č.2 získala finanční podporu ve výši 268 000,- Kč na činnost nízkoprahového zařízení CROSS NZDM PREVENT a 117 000,- Kč na činnost Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT.

CROSS NZDM PREVENT je klub určený dětem a mládeži od 12 do 26 let ze strakonického regionu. Pracovníci zde poskytují odbornou pomoc, podporu a informace dětem a mladým lidem, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích, nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy.

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT pomáhají rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dětí a kterou nejsou schopny překonat vlastními silami. Rodinám na Strakonicku pomáhají převážně terénní formou. Své služby nabízejí v nejrůznějších oblastech. Obracet se na ně mohou rodiče, kteří potřebují poradit např. s péčí a výchovou dítěte nebo s komunikací v rodině. Služby jsou tu i pro rodiny, ve kterých řeší dlouhodobou nezaměstnanost, potíže s bydlením, trápí je chudoba nebo dluhy. Součástí služby je také doprovod na úřady, do školy či do jiných institucí. Sociální pracovníci zájemcům pomáhají při obtížích v kontaktu se státní správou, ale poradí i s vyplněním různých formulářů nebo žádostí o dávky. Rodiny je mohou navštívit také ambulantně v prostorách ve Strakonicích.

Scroll to Top