Novinky z Preventu

Kdo jsou streetworkeři?

Sustekova-streetwork

Bc. Hana Šusteková z Jihočeského streetworku PREVENT nejprve studovala adiktologii, během studia ji ale začala více zajímat arteterapie, a tak změnila obor. „Jasnou představu o tom, co chci dělat po studiu jsem neměla. Myslím, že má představa se stále utváří a mění se i nyní,“ říká.

Vzpomínáte na svůj první pracovní den v Preventu?

Na první den jsem se těšila a byla jsem plná očekávání, co nového mi tato práce přinese. Podívala jsem se i do terénu, kde jsem se setkala s prvními klienty. Pamatuji si, že jsem si říkala, že tahle práce bude hodně zajímavá a bude mě bavit.

Jak dlouho už ve streetu pracujete? Změnil se během té doby váš pohled na práci, kterou děláte?

Jsem tu necelé dva měsíce, takže jsem stále nadšená. Uvidíme, jak to bude pokračovat dále.

Proč jste nyní streetworkerem? Jaký je ten hlavní důvod?

Myslím si, že i lidé, kteří jsou na okraji společnosti, přesto do společnosti patří. Je pro mě důležité dělat něco smysluplného, a to pro mě práce streetworkera je.

Máte nějakou zpětnou vazbu od klientů? Vidíte výsledky své práce?

Jsem tu pouze chvíli, ale už nyní mohu říci, že mi dělá velkou radost, když vidím, že se klienti rozzáří, když se potkáváme. Je na nich vidět, že se těší na naše setkání, a to je pro mě ta nejlepší zpětná vazba.

Jaký je největší omyl v pohledu veřejnosti na streetworkery?

Myslím si, že hlavně odsuzování a nepochopení, proč děláme tuhle práci. Lidé často nejsou schopni dohlédnout o trochu dále a pochopit, že je tato služba i důležitá pro společnost, nejenom pro klienty, což si často lidé myslí.

Přijde mi, že hlavním problémem práce v sociálních službách je nedocenění této práce a špatné finanční ohodnocení lidí, kteří v sociálních službách pracují. Nikdo totiž nevíme, co se nám může v životě stát a kam nás život zavede, proto si myslím, že bychom měli tuto sféru podporovat.

 

„Streetworker/ka je sociálním pracovníkem/cí, jejichž „kanceláří“ je přirozené prostředí klientů – ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Jeho úkolem je vyhledávat a kontaktovat skupiny a jednotlivce, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, stylem svého života a nebo trávením volného času jsou ohroženi negativními sociálními jevy nebo sociálním vyloučením a následně jim nabídnout, nebo zprostředkovat pomoc. Jde především o ty jednotlivce, kteří sami neví jak nebo nejsou ochotni pomoc vyhledat, nebo to nedokáží.“ Zdroj: Česká asociace streetwork
Scroll to Top