Novinky z Preventu

Kdo jsou streetworkeři?

Martinek-Prevent

Bc. Daniel MartínekJihočeského streetworku PREVENT si ke studiu vybral Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity. „Neměl jsem představu, co přesně dělat po studiu, ale měl jsem jasnou představu, co dělat nechci,“ říká.

Vzpomínáte na svůj první pracovní den v terénu v Preventu? 

Ano, na nějaké úseky svého prvního dne si vzpomínám. Očekával jsem, že to bude práce, která mi bude dávat smysl, bude tu možnost pro kreativitu a bude v ní co nejméně rutiny. Očekávání se z větší míry naplnilo.

Jak dlouho už ve streetu pracujete? Změnil se během té doby váš pohled na práci, kterou děláte?

Ve streetu pracuji nyní jeden rok. A ano, pohled se mi z části určitě změnil.

Proč jste streetworkerem?

Z důvodů, které už jsem výše zmínil. Hlavní důvod neumím říct, je to souhra více důvodů.

Máte nějakou zpětnou vazbu od klientů? Vidíte výsledky své práce?

Ano, dostává se mi zpětné vazby od klientů v různých podobách. Myslím si, že výsledky své práce mohu pozorovat, i když málokdy jsou jasně viditelné.

Jaký je podle vás největší omyl v pohledu veřejnosti na streetworkery?

Možná to, že podporujeme fetování.

 


„Streetworker/ka je sociálním pracovníkem/cí, jejichž „kanceláří“ je přirozené prostředí klientů – ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Jeho úkolem je vyhledávat a kontaktovat skupiny a jednotlivce, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, stylem svého života a nebo trávením volného času jsou ohroženi negativními sociálními jevy nebo sociálním vyloučením a následně jim nabídnout, nebo zprostředkovat pomoc. Jde především o ty jednotlivce, kteří sami neví jak nebo nejsou ochotni pomoc vyhledat, nebo to nedokáží.“ Zdroj: Česká asociace streetwork
Scroll to Top