Novinky z Preventu

Kdo jsou streetworkeři?

Jihočeský streetwork PREVENT

Bc. Ondřej MálekJihočeského streetworku PREVENT studoval sociální práci. „V průběhu studia jsem se začal orientovat jiným směrem. Po sociální práci jsem tedy nastoupil na školu, kterou studuji doposud. Jako streetworker si vydělávám na živobytí, zároveň tak zhodnocuji své původní vzdělání,“ dodává.

Jak dlouho už ve streetu pracujete? Změnil se během té doby váš pohled na práci, kterou děláte?

Pracuji zde už několik měsíců. Pohled na práci se zatím nikterak nezměnil.

Proč jste nyní streetworkerem? 

Je to předně skvělá práce ke studiu. Člověk dělá s lidmi, nicméně intenzita jednotlivých kontaktů není taková, že by si člověk přenášel práci domů. Skončí „šichta“ a mohu se věnovat svým zájmům a studiu. Zároveň je to práce pod širým nebem a není jednotvárná. To je za mě velmi důležité.

Máte nějakou zpětnou vazbu od klientů? Vidíte výsledky své práce?

Je to velmi individuální. Někteří naši práci berou jako samozřejmost, jiní otevřeně projevují vděk. Pro mě je dobrým výsledkem, pokud klient aktivně reaguje na naši službu; využívá možnosti jí poskytované. To se děje často.

Jaký je podle vás největší omyl v pohledu veřejnosti na streetworkery?

To, že podporujeme drogovou závislost, či hůře: že ji vyvoláváme. Pracujeme s lidmi zapletenými v poměrně komplexních problémových situacích, jichž je drogová závislost často pouze jedním, přestože nejviditelnějším, z projevů. Snažíme se mírnit dopady, což je pro nás cesta, jak se přiblížit k lidem, kteří se potřebují zorientovat a nemají k tomu potřebné znalostní prostředky. Nesoudíme, nezakazujeme, abychom se dostali pod to, co je často pouze slupkou. To však ještě neznamená, že jejich užívání podporujeme.

Scroll to Top