Novinky z Preventu

Nízkoprahový klub Cross pomáhá s doučováním i s domácími úkoly

NZDM CROSS

Kromě poskytování sociálních služeb a poradenství nabízí nízkoprahový klub pro děti a mládež Cross ve Strakonicích od nového školního roku také pomoc s doučováním.

Doučování je zdarma a je určeno žákům a studentům od 12 let, kteří propadají a placené doučování si nemohou dovolit.

Lektoři doučují v prostorách nízkoprahového klubu i online, nebo pouze online, záleží na aktuálních nařízeních vlády. „Záleží také na tom, co chtějí děti a jejich rodiče. I v době prezenčního studia se může stát, že je dítě v karanténě, nebo se je rodiče bojí kvůli nákaze někam pouštět. V takových případech se s rodičem a dítětem domluvíme na online doučování,“ říká vedoucí NZDM Cross Bc. Martin Klajn.

S online doučováním už mají lektoři zkušenosti z jarního období, kdy byla ve školách zavedena distanční výuka. V době od 18.3. do 6.5. tímto způsobem odučili 20 hodin a vytiskli přes 200 stránek domácích úkolů.

„Pokud si můžeme vybrat, upřednostňujeme osobní kontakt učitele a žáka. Za současné situace, kdy se redukuje školní docházka, považujeme za důležité, poskytnout dětem v této oblasti maximální podporu. A to jak osobně, tak i distančně,“ dodává Bc. Martin Klajn.

Pomoc s doučováním nabízí nízkoprahový klub už šest let. „Téměř vždy zvládne dítě zlepšit prospěch, když se doučování účastní pravidelně alespoň po dobu dvou měsíců,“ vysvětluje Bc. Martin Klajn s tím, že doučování pomáhá zejména žákům, kterým hrozí, že by vyšli ze základní školy v osmé nebo už v sedmé třídě a nedokončené základní vzdělání by jim komplikovalo další vzdělávání i uplatnění na trhu práce.

Nízkoprahové zařízení neziskové organizace PREVENT 99 z.ú. poskytuje služby pro děti a mladé lidi, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích, nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy.

Nízkoprahový klub Cross sídlí v budově bývalých školních dílen ZŠ Lidická ve Strakonicích.

Scroll to Top