Novinky z Preventu

Nízkoprahový klub Cross rozdává dětem notebooky a pomáhá s distanční výukou

NZDM Cross

Dětem, které doma nemají počítač a nemohou si ho dovolit, dlouhodobě zapůjčuje nízkoprahový klub Cross PREVENT ve Strakonicích notebooky. Školáci se tak mohou účastnit online výuky.

Řada klientů klubu se do té doby online vyučování neúčastnila, nebo používala jen mobilní telefon. „Kdybychom dětem notebook jen dali, nebyla by to dostatečná pomoc, protože s ním většina neumí pracovat. Každému druhému dítěti jsme pomáhali s vyřizováním přihlašovacích údajů, volali do školy. U nás v klubu mají plnou podporu, učí se u nás notebook používat, mohou si i vytisknout přípravy do školy,“ popisuje Bc. Martin Klajn, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež PREVENT Cross.

On-line výuky se nyní v klubu účastní osm dětí, které nemají možnost se jinde připojit na online výuku přes počítač. Více v současné chvíli není možné kvůli protiepidemickým opatřením. Podmínkou pro to, aby si dítě odneslo notebook domů je, že po dobu deseti dnů absolvuje online výuku v prostorách nízkoprahového zařízení. Za tu dobu děti zvládnou notebook používat a všechno si vyzkoušet. Teprve pak si ho odnesou a učí se samostatně z domova.

„Děti měly často strach, že obsluhu notebooku nezvládnou. Ale třeba také obavy z toho, aby spolužáci a učitelé neviděli jejich pokoj, nebo domácnost,“ vysvětluje Bc. Martin Klajn. „Mám radost, když vidím, že děti překračují bariéry, a to, čeho se bály, nyní s přehledem zvládají. Děti, které se on-line výuky vůbec neúčastnily, nyní říkají, že je to víc v pohodě, než si myslely. To je obrovský posun,“ dodává.

Nízkoprahový klub Cross získal zdarma 18 notebooků. Pět darovala Česká asociace streetwork, deset Česko.Digital a tři Nadační fond pomoci Karla Janečka.

Nízkoprahové zařízení Cross ve Strakonicích provozuje nezisková organizace PREVENT 99. Klub je určený dětem a mladým lidem od 12 do 26 let. Sociální služby poskytuje svým klientům zdarma.

Scroll to Top