Novinky z Preventu

Nízkoprahový klub Cross získal osvědčení kvality od České asociace streetwork

nzdm_cross_tym

Devátým rokem provozuje PREVENT 99 ve Strakonicích nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Kvalitu jeho služeb posoudil a zhodnotil rozvojový audit České asociace streetwork, který se konal ve dnech 19. – 20.4.2022.

Velká klubová místnost, tančírna a zkušebna. Tak vypadá zázemí pro děti a mládež nízkoprahového klubu Cross, který ročně navštíví stovky klientů. Děti, které neví, kde by jinak trávily svůj volný čas a většinou nenavštěvují žádné zájmové kroužky, tu nachází bezpečné prostředí pro setkávání s kamarády, odbornou pomoc a podporu sociálních pracovníků i klid na domácí úkoly nebo učení.

„Mladí lidé ze všeho nejvíc potřebují, aby se o ně někdo zajímal,“ říká vedoucí nízkoprahového klubu Mgr. Vojtěch Frýdl a zdůrazňuje, jak důležitý je přístup sociálních pracovníků ke klientům. „Každého přijímáme takového, jaký je. Nesoudíme, zda si za své problémy může sám nebo ne, nehodnotíme ho.“ Se získáním prvotní důvěry pomáhá sociálním pracovníkům znalost romské kultury, tradic a jazyka. „S klienty navazujeme přátelský, přijímající a respektující vztah. V Crossu si nepřipadají nechtění,“ myslí si Mgr. Vojtěch Frýdl.

Sociální pracovníci se snaží, aby volnočasové aktivity rozšiřovaly dětem a mladým lidem jejich schopnosti a dovednosti. „Na potřeby klientů reagujeme různými preventivními programy. Když si u nás v klubu zkusí například box, sociální pracovníci pak s nimi diskutují o zdravém způsobu vybití agrese,“ vysvětluje Mgr. Vojtěch Frýdl. Do klubu často přicházejí mladí lidé na doporučení od sourozenců nebo kamarádů. Věnují se rádi volnočasovým aktivitám, učí se sami tancovat nebo hrát na hudební nástroje. Využívají pomoc se školou, s doučováním, se získáním práce. Zájemci o služby ve věku 12-26 let můžou do NZDM přijít anonymně a po uzavření smlouvy zdarma využívat všechny aktivity.

Hodnotitelé kvality České asociace streetwork při auditu v Crossu prověřovali metodické postupy i dokumentace. Dělali rozhovory s klienty i s pracovníky a měli možnost pozorovat přímou práci. V závěrečné zprávě auditu vyzvedli jako příklad inspirativní praxe obrázkového průvodce nepříznivou sociální situací. „Používáme obrázky, na kterých představujeme, s čím se mohou mladí lidé potýkat – samota, hádky mezi kamarády, zhoršení vztahů s rodiči. A ukazujeme i jednotlivé možnosti podpory a pomoci ze strany pracovníků. Zároveň je pomocí těchto obrázků mapováno, s čím se dané dítě potýká,“ popisuje Mgr.Vojtěch Frýdl smysl používaní obrázkového průvodce v sociální práci s dětmi a mládeží.

Rozvojový audit České asociace streetwork hodnotí rozvoj kvality zařízení. Kontroluje procesy rozvoje kvality zařízení a podporuje pracovnice a pracovníky zařízení, aby tyto procesy nastavovali a rozvíjeli. Nízkoprahový klub Cross získal hodnocení 80 %.

Scroll to Top