Novinky z Preventu

Nízkoprahový klub Station 17 obstál v hodnocení kvality ČAS

NZDM Station 17

Nízkoprahový klub Station 17 úspěšně absolvoval rozvojový audit České asociace streetwork, který se v zařízení uskutečnil ve dnech 19. a 20.9.2019. Klub dosáhl výsledku „prošel bez připomínky“, obstál s výsledkem 86 %. Získal 124 bodů ze 144 možných. Znamená to, že NZDM Station 17 PREVENT naplňuje standardy a rozvíjí své služby v souladu s hodnotami České asociace streetwork.

Scroll to Top