Novinky z Preventu

Nízkoprahový klub Station 17: Zastávka na cestě z dětství k dospělosti

Station 17

Už osm let funguje v Blatné Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Station 17 PREVENT. Od února zde jako vedoucí působí Mgr. Miloš Kolman.

Proč jste se rozhodl pracovat zrovna v blatenském NZDM?

V lednu jsme se přestěhovali z Vysočiny na Plzeňsko. A s tím bylo i spojené hledání práce. Po jednání s vedením Preventu 99 jsem měl pocit, že návrat do oblasti sociálních služeb má smysl. Dalším důvodem bylo, že jsem v NZDM  v minulosti několik let pracoval a měl jsem tedy při výběrovém řízení možnost něco nabídnout také já Preventu 99.

Komu je NZDM v Blatné určeno?

Jsou to primárně děti, mládež až mladí dospělí od 12 do 26 let. Co se týká místní příslušnosti, tak zde klienta definujeme jako toho, kdo spadá do naší cílové skupiny věkem a se svými potížemi se ocitl v Blatné. Tedy i kamarádi, příbuzní Blateňáků či kluků a holek z internátu, kteří zde studují. Konkrétně může jít o potřebu podpory s orientací v oblasti vztahů. Na 1. stupni ZŠ například šikana a kyberšikana, rozvody rodičů a otázka „jak to ustát?“

Proč se klub jmenuje Station 17?

Jsme vlastně takovou „zastávkou“ na cestě z dětství k dospělosti. A proč 17? V době vzniku zařízení bylo v Blatné 16 skutečných zastávek. Station 17 tak byl tou další v místě.

Kdo k vám může chodit a jaká máte pro klienty pravidla?

Nízkoprahovost znamená, že je poskytování služby nastaveno tak, aby na ní dosáhl pokud možno každý, kdo ji potřebuje. Základní principy jsou bezplatnost, časová dostupnost a anonymita. Když nás někdo chce navštívit, nemusí se objednávat, platit, prokazovat svojí totožnost, ani plnit nějakou docházku. Běžná praxe je oslovování se křestními jmény nebo přezdívkami.

Jaké aktivity v NZDM pro děti a mladé lidi připravujete?

Nabízíme prostor k volnočasovým aktivitám typu hraní her, máme tady i zkušebnu s hudebními nástroji. V rámci sociální práce jde nejčastěji o poradenství, především se vztahy obecně nebo v prevenci vzniku závislostí. Samozřejmě jde také o oblast školního prospěchu, kde nabízíme naší intervenci. Klienti využívají Station 17 jako místo pro přípravu a nácvik tance pro školní akademii, když jinde není možnost. Standardně poskytujeme individuální práci. Možnosti naší intervence jsou i v oblasti kontaktu se společenským prostředím.

V čem vidíte smysl své práce?

Především v prevenci pro děti a mládež jako takové.

 

Blatenské listy / číslo 15/str.7

Scroll to Top