Novinky z Preventu

Nové auto zkvalitní terénní sociální služby pro lidi závislé a závislostmi ohrožené

JS--Dacia_Duster_Kanada-1

Jihočeský streetwork PREVENT má nové auto, které slouží pro výkon terénních sociálních služeb v regionu Česká Kanada. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Bylo žádáno také přes MAS Česká Kanada, která realizaci projektu podpořila.

Díky novému autu se mohou streetworkeři snáze a bezpečněji dostat za svými klienty v regionu Česká Kanada.

Nový vůz přispěje ke zkvalitnění terénní sociální služby, která je určená uživatelům návykových či psychotropních látek a také ženám poskytujícím placené sexuální služby.

Nový automobil pomůže k modernizaci vybavení a zázemí pro poskytování sociální služby a pro aktivity, které přispívají k sociálnímu začleňování klientů do společnosti.

Scroll to Top