Novinky z Preventu

Nové auto zkvalitní terénní sociální služby Jihočeského streetworku PREVENT

JS--IROP+MMR-CZ-cut-650px

Nový automobil bude sloužit Jihočeskému streetworku PREVENT, který provozuje nezisková organizace PREVENT 99 z.ú. Na projekt nákupu osobního automobilu pro terénní pracovníky je poskytována finanční podpora z EU v rámci dotačního programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Bylo žádáno také přes MAS Hlubocko – Lišovsko, která realizaci projektu podpořila.

Terénním pracovníkům z Jihočeského streetworku PREVENT umožní nový vůz dojet vždy kamkoli a kdykoli za svými klienty, kterými jsou lidé závislí na drogách a lidé závislostí ohrožení.

Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení/zázemí pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb, a to prostřednictvím pořízení osobního automobilu pro výkon terénních sociálních služeb. Hlavním dopadem projektu jsou přínosy pro cílovou skupinu a její potřeby. Žadatel bude schopen dojet vždy a kamkoli. S největší pravděpodobností se razantně nezmění množství klientů, realizace projektu bude mít vliv na kvalitu poskytované služby.

Scroll to Top