Novinky z Preventu

Protidrogové služby PREVENTu 99 pomáhají i v době pandemie koronaviru

Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice

Odborné poradenství, konzultace po telefonu či videohovory, nezbytné základní zdravotní ošetření, potravinový servis, distribuce roušek – to jsou jen některé ze současných aktivit protidrogových služeb neziskové organizace PREVENT 99. I v době nouzového stavu nabízejí pomoc lidem bez domova a lidem závislým, tedy těm, kteří patří do nejohroženější skupiny.

V souvislosti s pandemií koronaviru přibyly pracovníkům kromě zajištění nezbytných služeb ještě další aktivity. Např. kontaktní centra distribuují klientům látkové roušky a když je potřeba, bezpečně je zlikvidují, nebo perou a dezinfikují. Neúnavně vysvětlují, jak a proč je nosit a sdělují aktuální informace o protiepidemických opatřeních. „Dovedeme klientům srozumitelnou formou předat řadu informací, jak a proč se mají v současné situaci chovat. Proč je dobré nastavená opatření dodržovat, jak s ochrannými prostředky manipulovat nebo co dělat v případě podezření na infekci,“ říká vedoucí Kontaktního centra PREVENT StrakonicePrachatice Mgr. Dan Randák.

Na prosby klientů zpřístupnilo Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice opět sprchu, která je k dispozici za přísných hygienických podmínek. Pro klienty zde mají i čisté oblečení. Pracovníci měří teplotu, aby zachytili potencionálně nemocného. Jsou v kontaktu s městem České Budějovice, s městskou policií i s krajskou hygienickou stanicí, aby jim v případě rizika nakažení mohli pomoci. „Hlavně ale klienti od nás dostávají ujištění, že jsme tu pro ně, i když omezeně,“ dodává Mgr. Martina Brožová, vedoucí Kontaktního centra PREVENT České Budějovice. Spolupracují také s Potravinovou bankou a pravidelně jednou za týden vaří pro klienty polévku.

Doléčovací centrum PREVENT zase potravinovou pomoc svým klientům občas i zaváží. Vychází tak vstříc maminkám s dětmi, ubytovaným v externích bytech, které by jinak musely na MHD. V doléčovacím centru je nyní ubytováno deset klientů. Pracovníci jim často jsou k dispozici i o víkendu. S dalšími osmi ambulantními klienty jsou v kontaktu přes videohovory a chaty.“Jsou vděční, že je jim neustále poskytována podpora v době, která je hodně těžká, v situacích, které v podstatě nikdo ve společnosti nezažil. Konkrétně děkují též za dezinfekční a hygienické prostředky, za roušky. Roušky poskytujeme i exklientům, kteří často žijí sami a nemají možnost si je opatřit.“ vysvětluje vedoucí Doléčovacího centra PREVENT Ing. Bc. Jan Šnokhous. I exklientům, kteří už nikam nedocházejí, nabízí v této době podporu v podobě např. krizové intervence.

Balíčky s rouškami a informační letáky COVID-19 distribuuje mezi své klienty Jihočeský streetwork PREVENT. Díky práci kontaktních center a terénních programů nekončí ani v době nouzového stavu použitý injekční materiál na ulici. Streetwokeři zaznamenali za období března nárůst počtu vyměněných injekčních stříkaček ve srovnání s rokem 2019 o 36%. „V současné situaci karanténních a dalších protiepidemických opatření namířených proti COVID-19 je nezbytné věnovat pozornost a adekvátní péči uživatelům psychotropních látek. Významná část klientů je socioekonomicky znevýhodněna, je bez rodinné podpory, bez finančních prostředků, nemá domov ani stále bydlení či adekvátní přístup k aktuálním informacím. Tudíž je zřejmé, že odborná intervence je v době epidemie COVID 19 zásadní,“ připomíná vedoucí Jihočeského streetworku PREVENT Bc. Kamil Podzimek. Aby byla služba potřebným ještě dostupnější, zavedli také on-line poradenství (chat, videohovor) na Facebooku.

V Poradně pro nelátkové závislosti PREVENT nyní s klienty komunikují nejčastěji přes telefon, videochat nebo email. „Pro některé klienty je významné, že mohou pokračovat v započaté práci nebo si ulevit z nahromaděných emocí, které přináší izolace a nejistota,“ říká adiktolog Bc. Martin Zajíček.

Se svými klienty zůstávají i v Adiktologické poradně PREVENT v kontaktu přes telefon či počítač. A klienti vítají alespoň možnost volat a psát, když musely být individuální, rodinné i skupinové konzultace zrušeny. „Velmi obtížná je ale komunikace s klienty, kteří u nás ještě nikdy nebyli. Zde nefungují telefonické konzultace. Trpělivě čekáme, až se budeme moci setkat. Snad nebude pro některé už pozdě a nepropadnou znovu svému démonu, kterého se třeba po několik měsíců zbavovali v léčebně.“ doplňuje Bc. Tomáš Brejcha, vedoucí Adiktologické poradny PREVENT.

Konzultace fungují po telefonu také v Substitučním centru PREVENT, které nabízí pomoc lidem závislým na opiátech, kteří aktuálně nejsou schopni od drog abstinovat, ale chtějí svůj život změnit. Přítomnost klientů v zařízení je nyní omezena 10ti minutami. I tady byli zvyklí zabývat se denními starostmi klientů, na které nyní není při osobním kontaktu v délce 10 min. čas. A tak zbývají telefonáty. „Klient, kterému jsem zavolala, protože mi sestra hlásila, že se při výdeji léků jevil depresivní, byl rád, že volám a může si popovídat,“ popisuje vedoucí Substitučního centra PREVENT Mgr. Lenka Moravcová. I tady používají v kontaktu s klienty ochranný štít, brýle, rukavice, roušku, respirátor.

Všichni pracovníci protidrogových služeb, kteří přijdou do osobního kontaktu s klienty, dodržují přísná hygienická opatření a pracují v ochranných pomůckách. „Složité je nyní navazování kontaktu s klienty přes viditelné bariéry – plexisklo, rukavice, rouška, ochranné brýle nebo štít. Kontakty bývají méně osobní,“ dodává Mgr. Dan Randák. Vyladit bezpečnost pracovníků, klientů a zařízení a současně zachovat lidský kontakt s klienty v kontaktním centru je podle Mgr. Martiny Brožové občas docela obtížné: „Nejtěžší na naší práci je nyní asi permanentní strach a obezřetnost. Zůstat pozorný, ale současně uvolněný pro práci. Vnímat riziko, ale nenechat se ovládnout strachem. Snažíte se nemyslet na to, že se nakazíte a co by to znamenalo pro vás, pro kolegy, klienty a zařízení.“

Přes všechny nesnáze pracují týmy s velkým nasazením a přicházejí s nejrůznějšími nápady, jak současnou situaci co nejlépe zvládnout.

Nezisková organizace PREVENT 99 je největším poskytovatelem adiktologických služeb na jihu Čech. I za současných podmínek pomáhá týdně stovkám klientů.

Distribucí roušek, hygienických prostředků i aktuálními informacemi poskytuje PREVENT 99 neocenitelnou pomoc také při zpomalování šíření pandemie.

Scroll to Top