Novinky z Preventu

Rodinám v nepříznivé životní situaci už čtvrtým rokem pomáhá sociálně aktivizační služba neziskové organizace PREVENT 99

??

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT působí na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. Pomáhají rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží samy vyřešit, a která má negativní dopad na jejich děti. Jen v minulém roce využilo sociálně aktivizační služby 51 rodin, dlouhodobé péče dalších 28 rodin.

Oblastí, ve kterých Služby pro rodiny s dětmi PREVENT nabízí podporu a pomoc, je celá řada. Rodiny řeší například zadlužení, ztrátu zaměstnání, nestálé nebo neuspokojivé bydlení nebo neví, na jaký úřad se obrátit o pomoc, o jaké sociální dávky mohou požádat a jak. Rodiče, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní čelí souvisejícím problémům, rodina se propadá do chudoby a nemá dostatečný příjem. Služba občas řeší i naléhavé případy, které vyžadují rychlou pomoc. Pracovnice Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT přistupují ke každé rodině individuálně a snaží se nabídnout řešení, které by vedlo ke zlepšení situace rodiny.

„Jsme rády za každý malý krok, který vede ke zlepšení situace rodiny. Těší nás, když můžeme sledovat, jak klienti zlepšují své schopnosti, dovednosti a postupem času zcela přestávají naši podporu a službu potřebovat,“ říká vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT Bc. Zuzana Ludvíková.

Důležitou součástí pomoci rodinám je také spolupráce s dalšími institucemi. Pracovnice Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT se pravidelně jednou ročně setkávají se zástupci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Na setkáních reflektují spolupráci, ladí procesy práce s rodinami, ale také sdílí dobrou praxi. „Pomoc rodině bývá nejefektivnější, když instituce, které mají v systému péče o ohrožené dítě svou nezastupitelnou roli, mohou při řešení potíží spolupracovat“, doplňuje Bc. Zuzana Ludvíková s tím, že pomoc vyhledávají samy rodiny, ale přicházejí i na doporučení OSPOD.

Služby jsou poskytované na základě dobrovolnosti a zájmu ze strany rodiny. Pro klienty jsou služby zdarma.

Scroll to Top