Novinky z Preventu

Šest zařízení PREVENTu 99 slaví výročí: Zájem o služby během let nepolevuje

Šest zařízení neziskové organizace PREVENT 99 letos slaví svá 15., 10. a 5. výročí od založení. Odbornou pomoc nabízejí lidem se závislostí, rodinám v obtížných životních situacích i dětem, mládeži a mladým dospělým.

Doléčovací centrum pomáhá zpátky do života bez drog. Už 15 let

Patnácté výročí od svého vzniku letos slaví Doléčovací centrum PREVENT. Poskytuje zázemí a podporu lidem po léčbě závislosti. Kromě doléčovacího programu nabízí i chráněné bydlení. „Za úspěch považuji, že jako jedni z mála poskytujeme zázemí pro matky s dětmi, a že se nám povedlo za poslední léta rozšířit doléčovací centrum i o externí byty pro matky či rodiče s dětmi,“ říká Ing. Bc. Jan Šnokhous, vedoucí zařízení.

První klient do centra nastoupil v červenci roku 2006. Od té doby využilo služeb zařízení 725 osob. „Spousta lidí si myslí, že po úspěšně zvládnuté léčbě je vyhráno, ale to nejtěžší teprve začíná. Klienti musejí dovednosti, které se naučili v léčbě, nějak přenést do každodenního života. Hodně věcí, které si nadrobili za drogové kariéry, na ně teprve začíná doléhat. Náš doléčovák je prostorem pro aklimatizaci v normálním, běžném životě,“ dodává Ing. Bc. Jan Šnokhous.

Závislost je běh na dlouhou trať. „O úspěšnosti léčby jako takové nerad hovořím, protože závislost je v podstatě na celý život a úspěšnost klientů sledujeme cca rok po ukončení léčby, a ta bývá poměrně vysoká, cca mezi 50 – 60%. Důležité také je, že i ti klienti, kteří z tohoto pohledu úspěšní nejsou, a abstinence se jim nedaří, poměrně rychle končí v léčbě a nepokračují v devastujícím způsobu života a prostě navazují na změny, které se léčbou a doléčováním v jejich životě udály,“ vysvětluje Ing. Bc. Jan Šnokhous.

Doléčovacímu centru se za patnáct let fungování povedlo překlenout všechny krize, finanční, personální nebo z poslední doby i ty pandemické bez výrazného útlumu či omezování služeb.
Doléčovací centrum sídlí v Českých Budějovicích a jedná se o jediné podobné zařízení v Jihočeském kraji.

Kontaktní centrum chrání veřejné zdraví. Motivuje k léčbě

Patnáct let slaví i Kontaktní centrum PREVENT v Prachaticích. Jeho úkolem je chránit společnost před dopady rizikového chování uživatelů drog. Klienty se snaží motivovat ke změně životního stylu, k léčbě a k abstinenci. „Klienti si u nás v Káčku mohou vyprat prádlo, osprchovat se, podívat se na počítač, využít potravinový servis nebo si v případě potřeby vzít čisté oblečení. Poskytujeme taky výměny injekčního materiálu, čímž výrazně přispíváme ke snižování rizika přenosu VHC, VHB a HIV,“ říká Jindřich Vindiš, DiS., vedoucí zařízení.

Kontaktní centrum pomáhá nejen lidem ohroženým závislostmi, ale i jejich rodinám, partnerům, blízkým příbuzným či známým. Za malé provozní náklady šetří velké celospolečenské náklady nutné na léčbu infekcí, kterými je cílová skupina extrémně ohrožena.

Prachatické kontaktní centrum funguje od roku 1998 a je již dlouhodobě zavedeným programem s ustálenou nabídkou odborných služeb.

Nízkoprahový klub STATION 17 je pro děti a mládež bezpečným útočištěm

Blatenský nízkoprahový klub pro děti, dospívající a mladé lidi pomáhá už deset let. Není jen volnočasovým zařízením, poskytuje i odbornou pomoc a podporu. Vypomáhá žákům a studentům také s přípravou na vyučování. V době distanční výuky pomáhalo s online výukou, umožnilo dětem tisknout přípravy do školy nebo využít počítač ke psaní domácích úkolů.

„Věříme, že díky fungování našeho klubu je možné předejít množství rizikových situací, kterými by byli jinak mladí lidé vystaveni. Třeba mládež, která do Blatné dojíždí, a která má v zimním období po konci vyučování prodlevu s čekáním na spoj domů, si může pohrávat s myšlenkou, že bude čekat například v restauraci. Místo toho může trávit čas v našem nízkoprahovém klubu, který nabízí bezpečné zázemí, možnost zajít si do hudební zkušebny, věnovat se různým zájmovým činnostem nebo si psát třeba úkoly,“ říká Mgr. Miloš Kolman, vedoucí STATION 17 NZDM.

Klub spolupracuje se školami a spolupodílí se také na komunitním plánování v Blatné. Pravidelně prezentuje své služby spolu s klienty na veřejných akcích, účastní se například vánočních trhů nebo studentského dne. Za deset let existence využilo jeho služeb asi 830 klientů. V roce 2021 si denně našlo cestu do klubu v průměru čtyři až deset dětí.

Poradna pro nelátkové závislosti pomáhá komplexně, od terapie až po dluhové poradenství

Poradna vznikla v Českých Budějovicích před pěti lety. Nabízí služby lidem, kteří se dostali do obtíží spojených s hazardním hraním (sázením, hraním PC her atd.) a jejich blízkým, kteří také hledají odbornou pomoc. Zájem klientů o online poradnu, která je už čtvrtým rokem k dispozici lidem z celé republiky na portále www.nepohraj.se , se v posledních dvou letech navýšil skoro o 300%. Část klientů zařízení referuje do jiných zařízení dle místa bydliště.

„Zaměřujeme se pouze na nelátkové závislosti což nám dává prostor se v problematice dobře orientovat. Zároveň jsou naše služby komplexní. Od různých forem terapie až po dluhové a právní poradenství či práci s rodinou,“ uvádí Mgr. Jiří Koreš, vedoucí zařízení.

V době, kdy téměř polovinu klientů Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT tvořili sázkaři, přišli její pracovníci s nápadem na novou mobilní aplikaci. Měla pomoci hráčům mít o své hře a s ní spojených finančních výdajích přehled a také nabídnout pomoc v nouzi, pokud se hráči zdá, že nad hazardem ztrácí kontrolu. Po dvou letech příprav, vývoje a testování vznikla na podzim roku 2020 aplikace Deník hráče, která je zdarma je stažení na Google Play a App Store.

Další z úspěchů poradny je navázání spolupráce s fotbalovými akademiemi v Jihočeském kraji. „Z fotbalového prostředí máme stále hodně klientů a je dobře, že to zainteresovaným lidem není lhostejné. I tento projekt má úspěch a stále se rozvíjí. Oba tyto projekty se váží na úspěšný dialog se sázkovými společnostmi, do kterého jsme šli po vzoru zahraničních kolegů, a z mého pohledu to také patří k úspěchům,“ dodává Mgr. Jiří Koreš.

Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT provozuje také web zaměřený na pomoc hráčům a jejich blízkým www.neprohraj.se.

Služby pro rodiny s dětmi pomáhají rodinám zvládat obtížné životní situace

Na Strakonicku a Vodňansku působí Služby pro rodiny s dětmi PREVENT už pět let. Nabízí podporu a pomoc rodinám s nezletilými dětmi v nejrůznějších oblastech. Ať to jsou komunikační a vztahové problémy v rodině, pomoc při vedení domácnosti a hospodaření s financemi, ale také problémy s nestálým a neuspokojivým bydlením nebo doprovázení a pomoc při kontaktu s úřady či jinými institucemi.

Za pět let existence využilo službu celkem 203 rodin. „Za největší úspěch považuji, že se na nás obrací stále více rodin na základě kladných referencí. Naši klienti také oceňují, že máme stabilní zázemí v blízkosti centra Strakonic s hernou pro děti, kde probíhá také doučování, arteterapie či dramaterapie,“ uvádí Mgr. Kateřina Žiláková, vedoucí zařízení.
Nárůst klientů zaznamenali především během pandemie. „Přicházelo více zájemců o službu během krátké doby. Zaznamenali jsme vyšší nárůst zakázek týkajících podpory rodin a dětí v komunikaci se školou, které vyplývaly z požadavků a nároků distanční výuky,“ říká Mgr. Kateřina Žiláková.

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT pomáhají rodinám převážně terénní formou přímo v domácnosti. Klienti je mohou navštívit ale i v ambulancích. Obrátit se na ně může každý rodič, který čelí nějaké tíživé situaci, se kterou si neví rady, a která má negativní dopad na jeho děti.

Adiktologické služby ve vězení poskytují odborné poradenství závislým v konfliktu se zákonem

Letos slaví Adiktologické služby ve vězení PREVENT pět let od svého založení. Posláním projektu je pomoci závislým osobám, které se nacházejí ve vazbě či výkonu trestu, začlenit se zpět do společnosti, zařadit se na trh práce a nenavázat na minulost spojenou se závislostním chováním.

Pracovníci navazují s klienty spolupráci ve vazbě. S těmi, kteří zůstávají ve věznici v Českých Budějovicích i s těmi z jiných věznic, se kterými komunikují prostřednictvím korespondence. Často se pracovníci setkávají i s klienty, kteří nikdy nevyhledali odbornou pomoc. „ Býváme pak první, s kým o své závislosti mluví. Často od nich slýcháme: nechci, aby to o mně někdo věděl nebo nevím, co od téhle služby mám očekávat“, říká Mgr. Johana Bürgerová, vedoucí zařízení. „Pro klienty ve vězení je velmi důležitá podpora a pochopení. Zabýváme se jak tématy závislostí, vztahů, zdravého životního stylu, náhledem na závislostní chování, tak i tématy vztahovými. Ale také zprostředkováváme kontakt s jinými službami.“

Klienty jsou často lidé, kteří se nemají kam vracet, nemají rodinu, bydlení, zaměstnání ani finance. Klientům v tíživé životní situaci služby poskytují sociálně materiální pomoc, jedná se zejména o hygienické balíčky.

Adiktologické služby ve vězení PREVENT nabízí také následnou povýstupní péči. Na setkáních řeší pracovníci s klientem problémy spojené s výstupem z vězení, nejčastěji problémy s bydlením, zapojením se do pracovního systému či do systému Probační a mediační služby. „Povýstupní péči vnímáme jako velmi potřebnou pro zapojení se klienta do většinové společnosti“, dodává Mgr. Johana Bürgerová.

Služby za pět let existence využilo 216 klientů.

 

Scroll to Top