Novinky z Preventu

Snížení rozpočtu na léčbu závislostí ohrožuje společnost. Přečtěte si tiskovou zprávu A.N.O.

SNÍŽENÍ ROZPOČTU NA LÉČBU ZÁVISLOSTÍ OHROŽUJE SPOLEČNOST

TISKOVÁ ZPRÁVA ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ

Tisícům lidem trpícím závislostí a jejich rodinám hrozí, že přijdou o léčbu a pomoc. V návrhu rozpočtu minulé vlády chybí desítky milionů korun na udržení současné sítě služeb. Minimálně sto milionů navíc by protidrogové služby potřebovaly, aby dokázaly zachovat dosavadní péči o závislé.

Praha, Brno – 17. ledna 2022

České protidrogové služby, prevence a péče o závislé a pomoc jejich rodinám, stojí před krachem. Vinou laxního přístupu současné národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové je v aktuálním návrhu zákona o státním rozpočtu o 66 milionů korun méně než v roce 2021. V praxi to znamená propuštění 132 sociálních a zdravotních pracovníků. Reálně však službám chybí peněz mnohem více – kromě vysoké inflace a zdražování energií se na tom podepisuje také zákonné navýšení mezd a škrty v krajských a obecních rozpočtech. Na to, aby se udržel alespoň stávající rozsah sítě služeb, je potřeba navýšit rozpočet minimálně o 100 milionů.

V praxi to kromě již zmíněného propuštění může znamenat také například zrušení 10 kontaktních center, tedy nárůst kriminality, žloutenky, HIV, veřejného nepořádku, sociálního vyloučení nebo zrušení části substitučních center, což znamená nárůst počtu nelegální uživatelů opiátů a s tím spojenou kriminalitu nebo kompletní zrušení prevence a následné péče nebo plošné zrušení testování a výměnného programu, což s sebou opět přináší nárůst počtu infekčních onemocnění, velké náklady zdravotního systému a ohrožení bezpečnosti všech občanů.
Nadto není nijak zohledněna nutnost navýšení mezd v souvislosti s platným nařízení vlády. Aby bylo možno krok vlády realizovat v prostředí adiktologických služeb, pak to znamená nutnost navýšení kapitoly protidrogové politiky o dalších cca 17 milionů korun.

Už v červnu 2021 jsme o rozsahu problému informovali a předložili požadavek, aby výše finančních prostředků nebyla snížena, ale přizpůsobena reálné potřebě prostředků na projekty protidrogové politiky financované Úřadem vlády ČR pro rok 2022. Požadavek navýšení na celkovou výši 569,3 milionů korun vycházel analýzy potřeb na zajištění sítě stávajících služeb, pokrytí inflace, výše uvedený nárůst mezd a především významný nárůst poptávky po adiktologických službách (až o 30 %), který vznikl vinou zhoršení psychického stavu v důsledku vleklé pandemické krize.

Například Společnost Podané ruce, která poskytuje služby pomoci závislým a jejich rodinám na Moravě, bude muset v důsledku snížení příjmů o 10 milionů korun propustit nejméně 20 zaměstnanců v přímé péči. O navýšení rozpočtu jedná Asociace s vládou. Negativní rozpočtové dopady v případě rozpadu prevence a léčby by totiž byly ve svých důsledcích daleko vyšší, než kolik se na „ušetří“.

„Kvůli drasticky osekanému rozpočtu nebudeme schopni dodržet povinné výše úvazků v krajských sítích sociálních služeb, čímž hrozí další finanční sankce ze strany krajských úřadů. Vyzvali jsme proto vedení jednotlivých krajů ke vstřícnému jednání, ale hlavně doufáme, že i ve spojení s Asociací krajů docílíme zásadního navýšení rozpočtu.” říká Helena Rampachová, předsedkyně rady Asociace a zástupkyně ředitele Společnosti Podané ruce.

„Proces přidělování dotací na Úřadě vlády je nyní navíc nepochopitelně pozastaven a prý se má rozběhnout až po schválení rozpočtu. Tedy zhruba do dubna nebudou služby podle paní Vedralové vůbec tušit, zda a kolik budou mít na svou činnost peněz. To přináší pro služby nepochopitelné potíže” uvádí Matěj Hollan, ředitel Asociace.

Jiří Richter, místopředseda Asociace a výkonný ředitel SANANIMu: „Jsme v situaci, kdy se čekací doby na přijetí do léčby prodlužují a na léčbu čeká klient i několik měsíců, což může mít v některých případech fatální následky. Také musíme omezovat veškeré provozní náklady na existenční minimum a část služeb si na provoz musí dokonce půjčovat za komerční úrok, což nadále prohlubuje naši ekonomickou ztrátu. Navíc postrádáme jakékoli informace o návrzích na financování, takže naše rozhodování o případném ukončení finančně nezajištěných služeb a s ním související propouštění se rovná věštění z křišťálové koule.

Matěj Hollan: „Jsme v pasti a pokud se nemá kvalitní česká síť služeb rozpadnout, je zapotřebí okamžitě dokončit stávající dotační řízení, uvolnit finanční prostředky a následně i navýšit rozpočet minimálně o 100 milionů korun. Pokud bychom se ale měli bavit o řešení dlouhodobých problémů jako např. rostoucí poptávce či nezbytném posilování některých služeb, jak chce vládní Akční plán, je třeba docílit navýšení minimálně o 360 milionů korun. Toto navýšení však stále ve výsledku znamená úspory na straně státu, protože prevence je vždy levnější než následné negativní dopady – kriminalita, přetížené věznice, rozpady rodin, zanedbávání školní docházky atd.”

Stát si objednává péči o závislé od neziskových organizací, které jsou financovány zejm. prostřednictvím státního rozpočtu, tuto kapitolu spravuje Úřad vlády. Snížení rozpočtu by znamenalo nemožnost plnit zadání státu, tedy věnovat se léčbě závislých osob a pomoci jejich rodinám.

 

Scroll to Top