Novinky z Preventu

Nízkoprahové kluby STATION 17 a CROSS PREVENT vás zvou na návštěvu světa teenagerů

2020-TNK

Nízkoprahové kluby po celém Česku se v týdnu od 21. do 25. 9. otevírají široké veřejnosti. Do kampaně České asociace streetwork, která pro letošní už čtrnáctý ročník zvolila motto “Přijďte nahlédnout do světa teenagerů”, se letos zapojilo stodevatenáct terénních a nízkoprahových programů. Ty poskytují služby pro děti a mladé lidi. Ke kampani se připojují i nízkoprahová zařízení neziskové organizace PREVENT 99 z.ú. V rámci Týdne nízkoprahových klubů bude CROSS (Lidická 193, Strakonice) pro veřejnost otevřen ve středu 23.9. od 15 hodin, STATION 17 (Spálená 727, Blatná) ve čtvrtek 24.9. od 11 do 17 hodin.

Během posledního zářijového týdne má veřejnost možnost bezplatně navštívit přes stovku nízkoprahových klubů. Kromě nahlédnutí do činnosti a fungování klubů mohou zejména rodiče teenagerů v rámci bezplatného poradenství získat odborné rady ohledně problémů týkajících se dospívání jejich dětí. Kluby CROSS i STATION 17 si připravily v rámci akce vlastní program.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17 PREVENT nabídne prohlídky klubu a zázemí pracovníků a možnost vyzkoušet si volnočasové aktivity. Pro dětské návštěvníky budou prezentace formou soutěží s drobnými cenami v podobě sladkostí. „Musíme být pro děti a teenagery trochu jiný klub a trochu jiní dospělí, než jsou zvyklí z kroužků, sportovních klubů, z rodin nebo ze školy. Co si pod tím představit? Pokud možno nedirektivní přístup a obecně velkou porci tolerance. Výsledek je ideálně jejich (i naše) lepší orientace v problémech, kterými žijí, menší opoziční nastavení (pochopení) vůči institucím jakými jsou školy, rodiny, policie atd. a projití těmi několika hektickými lety do dospělého života bez vážnější úhony,” přibližuje poslání klubu Mgr. Miloš Kolman, vedoucí zařízení v Blatné. A dodává, že služeb jen jejich klubu v loňském roce využilo 164 dětí a mladých dospívajících.

Strakonický klub CROSS má na programu svého dne otevřených dveří pod názvem “Z parku do nízkoprahového zařízení CROSS” hudební vystoupení Oksi Dorosh a Gypsy Strako Bend v Rennerových sadech. Návštěvníci mohou přijít na prohlídku nízkoprahového zařízení, seznámit se s jejich volnočasovými aktivitami a metodami práce s dětmi a mládeží a diskutovat s pracovníky.

Právě odborná intervence těchto pracovníků snižuje rizika, která mladým dospívání často přináší. “Jsme rádi, když nízkoprahové kluby přijdou navštívit rodiče dětí v rizikovém věku nebo dokonce i učitelé, kteří děti a mladé dospělé mohou na tyto služby nasměrovat,” uvádí Martina Zikmundová z České asociace streetwork s tím, že během Týdne nízkoprahových klubů chtějí oslovit skrze své návštěvníky i další děti a mladé, kteří zatím do klubů nedocházejí. “Nemusí vždy jít o nějaký závažný problém, teenageři mají vůči dospělým přirozenou nedůvěru, v klubech často najdou v pracovnících parťáky,” dodává.

Nízkoprahových klubů je v Česku podle posledních údajů MPSV celkem 249. Veškeré služby jsou klientům poskytovány zdarma.

Scroll to Top