Novinky z Preventu

Výsadba ořešáku k oslavě 10. výročí. Nový strom zdobí zahradu NZDM Cross

NZDM_Cross_10_vyroci

Nízkoprahový klub Cross PREVENT je ve Strakonicích už deset let. Otevřené dveře tu mají děti a mladí lidé ve věku od 12 do 26 let. Do klubu často přicházejí na doporučení od sourozenců nebo kamarádů. Věnují se rádi volnočasovým aktivitám, učí se sami tancovat nebo hrát na hudební nástroje. Využívají pomoc se školou, s doučováním, se získáním práce. Můžou přicházet anonymně a zdarma využívat všechny aktivity.

Vznik centra před deseti lety podpořilo město Strakonice. Už první rok byl velmi úspěšný a návštěvnost postupně rostla. Jen v minulém roce navštívilo zařízení téměř tři sta klientů.

NZDM Cross sídlí v budově bývalých školních dílen ZŠ Lidická ve Strakonicích. „Cross stojí ve městě mezi dvěma velkými křižovatkami. Je to místo, které vnímáme jako symbol protínajících se cest, kde se člověk rozhoduje, kudy jít dál a musí leckdy zpomalit nebo úplně zastavit. Proto bylo naše nízkoprahové zařízení před deseti lety pojmenováno jako Cross,“ říká Vojtěch Frýdl, vedoucí Cross NZDM PREVENT.

Klienti můžou v klubu také využít podporu pracovníků, kteří jim dokáží poradit v obtížných situacích nebo pomoci se školou. „Mladí lidé nejvíce ze všeho potřebují , aby se o ně někdo zajímal a poskytoval jim nehodnotící zpětnou vazbu na to, co dělají, jak žijí. To se musí dít v přátelském, přijímajícím a respektujícím vztahu. A přesně to děláme. To je největším přínosem Crossu městu Strakonice a celé společnosti,“ dodává Vojtěch Frýdl.

Desáté výročí si v nízkoprahového klubu připomněli mimo jiné výsadbou ořešáku, který bude připomínkou události, zároveň zkrášlí zahradu klubu a stane se i poslem do dalších let.

Scroll to Top