Novinky z Preventu

Výskyt infekce covid-19 mezi uživateli drog a pracovníky v adiktologických službách pomůže zjistit i testování v rámci studie ADI-COVID-19 v kontaktních centrech PREVENTu 99

Kontaktní centrum PREVENT

Kontaktní centra PREVENT v Českých Budějovicích, StrakonicíchPrachaticích se připojila ke studii ADI-COVID-19, která má za cíl zjistit výskyt a šíření nákazy u lidí závislých na drogách a u pracovníků v adiktologických službách, kteří jim pomáhají. Kontaktní centra neziskové organizace PREVENT 99 z.ú. nabízejí svým klientům, aby se nechali otestovat na přítomnost protilátek. Účast je dobrovolná. Testování začíná v pondělí 4.5.2020 a potrvá 8 týdnů.

Klienti se závislostmi, kteří se přijdou otestovat i zájemci z řad pracovníků vyplní krátký anonymní dotazník. Testovat se bude rychlým testem na detekci protilátek proti SARS-CoV-2. Vyšetření se může také opakovat každý týden. Výsledek testu je známý do dvaceti minut.

Realizátorem studie ADI-COVID-19 je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Scroll to Top