Facilitace případových konferencí

Nabízíme komplexní služby v oblasti přípravy a facilitace případových konferencí a složitých jednání od profesionálních a vyškolených odborníků v této oblasti.

Co je Případová konference?

Jde o plánované a koordinované setkání všech, kteří představují, nebo mohou představovat podpůrnou síť pro klienta (nejčastěji pro dítě a jeho rodinu). Má za cíl zhodnocení situace, výměnu informací, hledání optimálního řešení a společného postupu, který povede k naplňování potřeb klienta.

Konferenci je vhodné pořádat v případech, kdy se rodina ocitá v nesnázích, při přechodu dítěte do nového prostředí, u selhávající formy rodinné péče a podobně. Obecně lze říci, že svolání případové konference je vhodné když se situace nachází na mrtvém bodě, rodina nespolupracuje, je potřeba ji aktivovat, řešit problémy, či dojít k nějakému rozhodnutí, které je potřeba koordinovat.

Případovou konferenci obvykle svolává OSPOD z vlastní iniciativy, či z vnějšího podnětu. Dále se na ní podílí organizátor (v případech kdy si OSPOD neorganizuje konferenci sám) a facilitátor. Výběr vhodného a nestranného facilitátora je základním předpokladem pro úspěch setkání a tvorbu dalšího individuálního plánu.

Kdo je facilitátor?

Facilitátor je proškolený odborník, který vede jednání tak aby směřovalo ke konkrétním výstupům a termínům (CO, KDO, KDY…). Má na starosti průběh jednání, dbá o rovnost a bezpečí účastníků. Dle předchozí dohody zajišťuje zápis či podklady k němu prostřednictvím flipchartu. Facilitátor řídí diskuzi, je nestranný, udržuje dynamiku a dbá na stanovené cíle. Zároveň hlídá čas, pravidla a rovnou participaci všech účastníků.

Facilitace obvykle trvá cca 2 hodiny, po předchozím dojednání lze zajistit i delší průběh. Facilitátor přichází na jednání těsně před jeho zahájením a odchází bezprostředně po něm.

Cena

Facilitace případové konference:  2300,- Kč včetně doprovázení a kontroly přípravy.
Cestovné: 6,- Kč/km + 300,- Kč/hod. (kompenzace času stráveného na cestě, 1. hodina cesty zdarma)

Zakázku je vhodné zadat ideálně 4 týdny před požadovaným termínem tak, aby bylo možné zajistit účastníky a vše potřebné. Kontaktujte, prosím, rovnou přímo Vámi vybraného facilitátora na uvedený telefon.

Facilitátoři

Všichni naši facilitátoři mají bohatou praxi v oboru, mnoho zkušeností v práci s komplikovanými situacemi a pro facilitaci i přípravu případových konferencí jsou speciálně vyškoleni. Kontaktujte rovnou přímo Vámi vybraného facilitátora na uvedený telefon.

Podzimek

Bc. Kamil Podzimek

Studoval na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích a dále obor sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Je absolventem psychoterapeutického výcviku Instep a absolventem výcviku facilitátorů případových konferencí.

Pracoval jako terénní sociální pracovník a vedoucí terénních programů PREVENT. Nyní je ředitelem sekce pro HR služby. Je lektorem zážitkových a teambuildingových kurzů a vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV, věnuje se facilitaci složitých jednání a případových konferencí a psychoterapii.

Žije v Českých Budějovicích, má syna a dceru.

T: 602 570 366

Jiri-Kores-2

Mgr. Jiří Koreš

Vystudoval obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je certifikovaným adiktologem, absolventem výcviku v Integrované psychoterapii a absolventem výcviku facilitátorů případových konferencí.

Pracoval jako terénní sociální pracovník, později jako terapeut a v současné době pracuje jako vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT. Je lektorem vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV, věnuje se facilitaci složitých jednání a případových konferencí a psychoterapii.

Žije na Českobudějovicku, je ženatý, má dvě dcery.

T: 776 432 767

Scroll to Top