Jak připravit případovou konferenci – úvod do problematiky

Komu je kurz určen:

Kurz Jak připravit případovou konferenci – úvod do problematiky je určen zejména pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obce s rozšířenou působností, ale i dalších institucí s pověřením k výkonu SPOD. Cílem je seznámit účastníky s případovými konferencemi jako s nástrojem sociálně-právní ochrany dětí, s důrazem na význam přípravy samotné konference. Obsahem kurzu bude definice pojmu případové konference, vymezení rolí jednotlivých aktérů, představení průběhu konference a podrobný popis úkonů nutných ke kvalitní přípravě případové konference. Kromě teoretických poznatků bude součástí kurzu i sdílení zkušeností účastníků s případovými konferencemi v praxi a nácvik některých činností prováděných při přípravě konferencí.

Pořádáme jak otevřené kurzy, tak i kurzy „na klíč“ pro uzavřené skupiny“.

Obsah kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí s případovou konferencí jako nástrojem sociálně-právní ochrany dětí. Má přehled o významu přípravy konference pro její úspěšný průběh a zná činnosti, které jsou nutnou součástí této přípravy. Vyzkouší si jednání s účastníkem konference, seznámí se s kazuistikami reálných konferencí.

Zaměření jednotlivých témat:

Co je a není případová konference. Role v případové konferenci. Průběh případové konference. Dítě jako účastník případové konference. Příprava případové konference. Pozvánka na případovou konferenci. Závěr případové konference. Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí.

Metody:

V průběhu kurzu budou střídány skupinová diskuze, brainstorming, skupinový nácvik dovedností, práce s kazuistikou, otázky účastníků – odpovědi lektorů.

Rozsah kurzu:

8 vyučovacích hodin

Termín konání:

  • Kurz lze uspořádat ve vámi zvoleném  termínu i mimo ČB při realizaci na klíč pro „uzavřenou skupinu“.

Místo konání:

Kurz lze uspořádat i mimo ČB při realizaci na klíč pro „uzavřenou skupinu“.

Cena kurzu:

1200,- Kč/ osoba, při kurzu na klíč pro skupinu - množstevní sleva

Uzávěrka přihlášek je 14 dní před konáním kurzu.

Přihláška

Máte-li zájem o kurz na klíč, prosím, kontaktujte Mgr. D. Randákovou

Přihlašovací formulář najdete ZDE >>.

Před přihlášením si, prosím, prostudujte informace o platbách a stornu >>.

Více informací Vám poskytne Mgr. Dagmar Randáková, T: 602 131 970, E: randakova@prevent99.cz

Lektoři kurzu:

Mgr. Jiří Koreš

Absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity, sociální pracovník, adiktolog, terapeut, lektor, facilitátor případových konferencí. Od roku 2008 – 4/2016 vedoucí Doléčovacího centra PREVENT. Od 5/2016 vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT. S uživateli drog pracuje dlouhodobě.

 

Bc. Kamil Podzimek

Absolvent oboru sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, terapeut, lektor zážitkových a teambuildingových kurzů, facilitátor případových konferencí. Od roku 2005 pracuje jako terénní sociální pracovník s uživateli drog, v roce 2008 převzal vedení programu Jihočeský streetwork PREVENT.

 

Akreditace kurzu (pdf) >>

Scroll to Top