Profesionální práce s lidmi ohroženými závislostí na konopí

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci setkávají (NZDM, Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahová denní centra, Krizová centra apod.). Vhodný je též pro pracovníky OSPOD a pracovníky výchovných zařízení (Diagnostické ústavy, SVP atd.).
Pořádáme jak otevřené kurzy s vypsanými termíny, tak i kurzy „na klíč“ pro uzavřené skupiny.

Obsah kurzu:

Absolvent kurzu je schopen předat jasné a nezkreslené informace o rizicích užívání konopných drog, dokáže s uživatelem služby vhodně komunikovat o užívání či závislosti na konopí. Absolvent zároveň dokáže s uživatelem služby hledat a ukotvit motivaci k regulaci užívání konopí či abstinenci. Stěžejní jsou praktické znalosti a dovednosti, které účastník kurzu využije ve své práci.

Zaměření jednotlivých témat:

  • základní charakteristika konopných drog
  • rizika užívání konopných drog
  • komunikace s uživatelem konopných drog

Metody:

V průběhu kurzu budou využívány střídavě přednášky, prezentace PowerPoint, modelové situace, diskuze, otázky účastníků – odpovědi lektorů.

Rozsah kurzu:

8 výukových hodin

Termín konání:

  • nabízíme realizaci kurzu na klíč pro uzavřenou skupinu ve vámi zajištěných prostorech

Místo konání:

Kurz lze uspořádat i mimo ČB při realizaci kurzu na klíč pro "uzavřenou skupinu".

Cena kurzu:

1 200,-Kč /osobu,  při skupinovém kurzu množstevní sleva

Přihláška

Máte-li zájem o kurz na "klíč", prosím, kontaktujte Mgr. D. Randákovou

Přihlašovací formulář najdete ZDE >>. Uzávěrka přihlášek 14 dní před konáním kurzu.

Před přihlášením si, prosím, prostudujte informace o platbách a stornu >>.

Více informací Vám poskytne Mgr. Dagmar Randáková, T: 602 131 970, E: randakova@prevent99.cz

Lektoři kurzu:

Bc. Kamil Podzimek

Absolvent oboru sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, lektor zážitkových a teambuildingových kurzů. Od roku 2005 pracuje jako terénní sociální pracovník s uživateli drog, v roce 2008 převzal vedení programu Jihočeský streetwork PREVENT.

Bc. Martin Zajíček

Absolvent sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. S uživateli drog pracuje od roku 2008 jako terénní sociální pracovník Jihočeského streetworku a od roku 2012 jako kontaktní pracovník v Kontaktním centru PREVENT v Prachaticích.

 

Akreditace kurzu MPSV (pdf) >>

Scroll to Top