Uživatel drog v síti sociálních služeb - úvod do problematiky a práce s uživatelem návykových látek

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým a dalším odborným pracovníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, ale přesto se s nimi ve své práci setkávají (NZDM, Azylové domy, Noclehárny, Nízkoprahová denní centra, Krizová centra apod.). Vhodný je též pro pracovníky OSPOD a pracovníky výchovných zařízení (Diagnostické ústavy, SVP atd.)

Pořádáme jak otevřené kurzy s vypsanými termíny, tak i kurzy „na klíč“ pro uzavřené skupiny.

Obsah kurzu:

Kurz má za cíl dodat účastníkovi takové informace, aby se dle svých potřeb orientoval v drogové problematice a systému péče o uživatele návykových látek. Stěžejní jsou praktické znalosti a dovednosti, které účastník kurzu využije ve své práci. (Např. Jak poznám, že je můj klient pod vlivem drogy a které? Jaká jsou aktuální rizika v jeho stavu? Jak s ním jednat? Na co si dát pozor? Jak mu mohu pomoci?)

Zaměření jednotlivých témat:

Základní pojmy drogové problematiky, jednotlivé typy drog, formy užívání, aspekty závislosti, rizika užívání, osobnost závislého, drogová scéna a aktuální trendy v ČR.

Systém péče o uživatele návykových látek. Jak, kdy a koho referovat do specializovaných zařízení? Možnosti spolupráce. Konkrétní zařízení.

Předsudky, mýty, rizika a fakta kolem uživatelů drog.

Jednání s uživatelem drog – možné přístupy, praktické dovednosti, jak mu pomoci a přitom zachovat bezpečí pro ostatní klienty a personál?

Metody

V průběhu kurzu budou využívány střídavě přednášky, prezentace PowerPoint, modelové situace, diskuze, otázky účastníků – odpovědi lektorů.

Rozsah kurzu:

8 vyučovacích hodin

Termín konání:

  • 13. 11. 2019
  • pro uzavřenou skupinu lze po domluvě i v jiný termín

Místo konání:

České Budějovice (adresa bude upřesněna přihlášeným účastníkům)
- lze i mimo ČB při realizaci kurzu na klíč pro "uzavřenou skupinu"

Cena kurzu:

1200,-Kč

Přihláška:

Přihlašovací formulář najdete ZDE >>. Uzávěrka přihlášek 14 dní před konáním kurzu.

Před přihlášením si, prosím, prostudujte informace o platbách a stornu >>.

Více informací Vám poskytne Mgr. Dagmar Randáková, T: 602 131 970, E: randakova@prevent99.cz

Garant kurzu:

Mgr. Jiří Koreš

 

Lektoři kurzu:

Mgr. Jiří Koreš

Absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity, sociální pracovník, adiktolog, terapeut, vedoucí Doléčovacího centra PREVENT.

Mgr. Martina Brožová

Absolventka psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, terapeutka Doléčovacího centra PREVENT.

Mgr. Michaela Kotyzová

Absolventka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, sociální pracovnice, psychoterapeut, terapeutka Adiktologické poradny PREVENT.

Bc. Kamil Podzimek

Absolvent oboru sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, lektor zážitkových a teambuildingových kurzů. Od roku 2005 pracuje jako terénní sociální pracovník s uživateli drog, v roce 2008 převzal vedení programu Jihočeský streetwork PREVENT.

Mgr. Daniel Randák

Absolvent Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, certifikovaný psychoterapeut, adiktolog, certifikátor standardů RVKPP. S uživateli drog pracuje od roku 1997, nejprve jako terénní sociální pracovník a kontaktní pracovník, od roku 2005 jako vedoucí Kontaktního centra ve Strakonicích a od roku 2010 také KC v Prachaticích.

 

Akreditace kurzu MPSV (pdf) >>

Akreditace kurzu MPSV - dodatek (pdf) >>

Scroll to Top