Základní informace ke kurzům PREVENT 99

Tato stránka Vám podá informace, které byste měli znát, dříve než zašlete závaznou přihlášku na kurz PREVENT 99 z.ú.

 

Informace k obsahu kurzu, lektorech apod. najdete na odkazech pod názvy jednotlivých kurzů. Pokud Vám schází některé informace nebo Vám není cokoliv týkající se akreditovaných kurzů či vzdělávání jasné, obraťte se na Mgr. Dagmar Randákovou. Kontakt viz. níže.

 

PŘIHLÁŠKA

Vyplňte elektronickou přihlášku, která je přístupná na webové stránce kurzu, na nějž se chcete přihlásit. Přihláška nám bude odeslána kliknutím na tlačítko ODESLAT / SUBMIT.

 

PLATBA

Na základě přihlášky obdržíte e-mailem fakturu, platbu proveďte na bankovní účet (č.ú. 212818883/0300).
Připsaná platba musí být na účtě nejpozději den před konáním kurzu!
Pokud přihlášený účastník v tomto termínu kurz neuhradí, může být nahrazen jiným zájemcem. Výjimečně v odůvodněných případech, po konkrétní dohodě je možné provést platbu v hotovosti na místě konání kurzu.

PREVENT 99 z.ú. není plátcem DPH.

 

ZRUŠENÍ ÚČASTI, STORNO PODMÍNKY

V případě, že přihlášený zájemce zruší svoji účast v období do 15 dnů před zahájením kurzu a již zaplatil účastnický poplatek, bude mu navrácen celý.
Pokud přihlášený zájemce zruší svoji účast v období 14 dnů a méně před zahájením kurzu, bude individuálně řešeno, jaká poměrná část poplatku bude navrácena.

Pokud se přihlášený účastník bez omluvy nedostaví na kurz, uhrazený účastnický poplatek mu nebude vrácen.

Organizace může za přihlášeného zájemce, který se nemůže dostavit, poslat náhradníka.

 

PODROBNÉ INFORMACE O KONÁNÍ KURZU

Detailní informace ke konání kurzu (přesná adresa, časový harmonogram atd.), které nejsou uvedeny v základní pozvánce či webových stránkách obdrží přihlášení účastníci e-mailem dva týdny před zahájením kurzu.

 

OSVĚDČENÍ

Účastník, který absolvoval kurz dle daných podmínek obdrží osvědčení. Osvědčení mu bude osobně předáno po absolvování celého kurzu.

 

KONTAKT

Mgr. Dagmar Randáková
T: 602 131 970
E: randakova@prevent99.cz

Scroll to Top