Nízkoprahové zařízení SPOT

je sociální služba určena dětem a mládeži od 11 - 21 let z Vodňan a okolí, ve které mohou smysluplně trávit volný čas.
Pracovníci jim zde mohou poskytnout podporu, pomoc, předat informace či poradit se vším, co je zajímá nebo tíží.

Zájemce o služby může do NZDM přijít kdykoli v rámci otevírací doby a zdarma využívat možné aktivity zařízení.
Zájemce může využívat službu i anonymně.

Jednání se zájemcem o službu

při prvním vstupu do zařízení je zájemci pracovníkem vysvětleno, co NZDM nabízí a za jakých podmínek může službu využívat. Zájemce je rovněž při prvním setkání pracovníkem proveden po zařízení.

Pokud spadá zájemce do cílové skupiny a má zájem službu využívat, je s ním uzavřena ústní smlouva. Ústní smlouva se nemusí podepisovat a může být uzavřena bez poskytnutí osobních údajů zájemce (anonymně).

Provozní doba

Otevírací doba NZDM

Pondělí: 13:00 - 17:00
Úterý: 13:00 - 17:00
Středa: 13:00 - 16:00
Čtvrtek: 13:00 - 17:00
Pátek: 12:00 - 16:00

Maximální kapacita je  15 klientů.
Služba je poskytována ambulantně.

Z personálních důvodů došlo od konce září 2022 k dočasnému snížení hodin vymezených otevírací době klubu a navýšení času určeného pro individuální konzultace.

Individuální konzultace
Provozní doba

Novinky

Spouštíme web

Autor: Honza | 11. 8. 2021

Spustili jsme tuto stránku se základními informacemi k našemu zařízení. Obsah budeme postupně doplňovat.

Přečíst >>

Tým

Jana-Velhartická-profil - 1

Bc. Jana Velhartická

vedoucí zařízení, volnočasová a režimová pracovnice

E: velharticka@prevent99.cz

Adela-Curdova-profil-2021

Bc. Adéla Čurdová

sociální pracovnice

E: curdova@prevent99.cz

SPOT-Karel-Barfus - profil

Karel Barfus

volnočasový a režimový pracovník

Renata-Jirku-profil-2

Bc. Renáta Jirků

volnočasová a režimová pracovnice

E: jirku@prevent99.cz

Informace o tomto zařízení

Fotky SPOT NZDM

Stáže a praxe

Komu je stáž/odborná praxe určena:

 • studentům středních, vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením (přednost mají studenti z oborů - adiktologie, sociální práce, sociální politika, sociální péče, sociální patologie, práva nebo speciální pedagogika).
 • pracovníkům jiných zařízení pracujících s rodinami a dětmi a mládeží, nebo zařízení na tyto služby navazující.

Typy nabízených stáží/odborných praxí:

 • krátkodobé (v rozsahu několika hodin - min. 8 hod),
 • střednědobé (7 dnů až 14 dnů),
 • dlouhodobé (14 dnů až 6 týdnů).

Podmínky přijetí studenta či pracovníka jiného zařízení:

 • stážista musí být starší 18 let,
 • absolvování pohovoru s vedoucím stáže/odborné praxe (během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou a požadovaná délka stáže) - v plné kompetenci vedoucího projektu je žádost o stáž/odbornou praxi odmítnout!
 • stážista je povinen dodržovat domluvený rozvrh, pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen nepřítomnost řádně omluvit. Při porušení stanovených podmínek nebude praxe uznána,
 • o průběhu, náplni stáže/odborné praxe a dodržování těchto podmínek je zavřena písemná smlouva.

Finanční podmínky stáže/odborné praxe:

 • cena stáže/odborné praxe je 200 Kč/den (tato úhrada může být rozhodnutím vedoucího projektu odpuštěna),
 • výjimku tvoří studenti LF UK (oboru Adiktologie), Zdravotně sociální fakulta JCU a Teologické fakulty JCU - tito studenti mají stáž/odbornou praxi hrazenou v rámci uzavřené spolupráce s těmito fakultami.

Kontaktní osoba:

Jana Velhartická, velharticka@prevent99.cz

V zařízení může být pouze jeden stážista.

 

Pomoc se školou

ŠKOLNÍ PODPORA V NZDM SPOT

 • doučování a školní podpora jsou zdarma,
 • pro děti ve věku 11-21 let,
 • pro děti, které propadají nebo mají 4 a propadnutí jim hrozí,
 • pro děti, které doma obtížně zvládají domácí úkoly,
 • pro děti, které doma nemají technické prostředky, nebo podmínky pro plnění domácí přípravy na počítači, 
 • u dlouhodobého doučování je podmínkou pravidelná docházka.

Kontakty

SPOT NZDM Prevent

Zeyerovy sady 963,
389 01 Vodňany

E: spot@prevent99.cz
T: 601 520 540
W: www.prevent99.cz/spot
Sociální sítě: spot_nzdm
  

Vedoucí zařízení:

Jana Velhartická
E: velharticka@prevent99.cz
T: 606 089 789

Tento projekt je spolufinancován a realizován za podpory:

Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje a města Vodňany.

Vodňany
Scroll to Top