Nízkoprahové zařízení SPOT

je sociální služba určena dětem a mládeži od 11 - 21 let z Vodňan a okolí.
Pracovníci jim zde poskytují podporu, pomoc, předávají informace či poradí se vším, co je zajímá nebo tíží.

Zájemce o služby může do NZDM přijít kdykoli v rámci otevírací doby a zdarma využívat prostory, možné aktivity a výše zmíněné služby.
Zájemce může využívat službu i anonymně.

Jednání se zájemcem o službu

při prvním vstupu do zařízení je zájemci pracovníkem vysvětleno, co NZDM nabízí a za jakých podmínek může službu využívat. Zájemce je rovněž při prvním setkání pracovníkem proveden po zařízení.

Pokud spadá zájemce do cílové skupiny a má zájem službu využívat, je s ním uzavřena ústní smlouva. Ústní smlouva se nemusí podepisovat a může být uzavřena bez poskytnutí osobních údajů zájemce (anonymně). Uzavřením smlouvy se ze zájemce stává klientem zařízení.

Čekací listina

Pokud má NZDM plnou kapacitu, zájemci je nabídnuta možnost zapsat se na čekací listinu. V případě, že se uvolní kapacita, bude zájemce kontaktován dle způsobu, na kterém jsme se domluvili (např. přes mail, sociální síť, telefon, či kamaráda, který je klientem zařízení). Zájemci je rovněž nabídnuta alternativní možnost: přijít se osobně průběžně optat, zda je pro něj volná kapacita.

Provozní doba

Otevírací doba klubu

Pondělí:  12:00 - 16:00
Úterý:     13:00 - 17:00
Středa:   12:00 - 16:00
Čtvrtek:  12:00 - 16:00
Pátek:     12:00 - 16:00

Maximální kapacita klubu je  15 klientů.
Pokud je na klubu přítomen jeden pracovník, maximální kapacita je snížena na 5 klientů.
Služba je poskytována ambulantně.

 

Individuální konzultace
Provozní doba

Novinky

Spouštíme web

Autor: Honza | 11. 8. 2021

Spustili jsme tuto stránku se základními informacemi k našemu zařízení. Obsah budeme postupně doplňovat.

Přečíst >>

Tým

Jana-Velhartická-profil - 1

Bc. Jana Velhartická

vedoucí zařízení, volnočasová a režimová pracovnice

E: velharticka@prevent99.cz

Adela-Curdova-profil-2021

Bc. Adéla Čurdová

sociální pracovnice

E: curdova@prevent99.cz

Andrea Majerová

Bc. Aneta Vacková

volnočasová a režimová pracovnice

Renata-Jirku-profil-2

Bc. Renáta Jirků

volnočasová a režimová pracovnice

E: jirku@prevent99.cz

Nella-Bartuskova-SPOT-profil-1-2024

Nella Bartušková

volnočasová a režimová pracovnice

E: bartuskova@prevent99.cz

Informace o tomto zařízení

Fotky SPOT NZDM

Stáže a praxe

Komu je stáž/odborná praxe určena:

 • studentům středních, vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením.
 • pracovníkům jiných zařízení pracujících s rodinami, dětmi a mládeží, nebo zařízení na tyto služby navazující.

Typy nabízených stáží/odborných praxí:

 • krátkodobé (v rozsahu několika hodin - min. 8 hod),
 • střednědobé (7 dnů až 14 dnů),
 • dlouhodobé (14 dnů až 6 týdnů).

Podmínky přijetí studenta či pracovníka jiného zařízení:

 • stážista musí být starší 18 let,
 • absolvování pohovoru s vedoucím stáže/odborné praxe (během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou a požadovaná délka stáže) - v plné kompetenci vedoucího projektu je žádost o stáž/odbornou praxi odmítnout!
 • stážista je povinen dodržovat domluvený rozvrh, pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen nepřítomnost řádně omluvit. Při porušení stanovených podmínek nebude praxe uznána,
 • o průběhu, náplni stáže/odborné praxe a dodržování těchto podmínek je uzavřena písemná smlouva.

Finanční podmínky stáže/odborné praxe:

 • cena stáže/odborné praxe je 200 Kč/den (tato úhrada může být rozhodnutím vedoucího projektu odpuštěna),
 • výjimku tvoří studenti LF UK (oboru Adiktologie), Zdravotně sociální fakulta JU a Teologické fakulty JU - tito studenti mají stáž/odbornou praxi hrazenou v rámci uzavřené spolupráce s těmito fakultami.

Kontaktní osoba:

Adéla Čurdová, curdova@prevent99.cz

V zařízení může být pouze jeden stážista.

 

Psychoterapie v NZDM

Klienti NZDM mohou využívat dostupnou psychoterapeutickou péči v NZDM 

 • NZDM nabízí klientům spolupráci s psychoterapeutem nebo psychoterapeutkou.
 • Psychoterapie probíhá vždy po předešlé domluvě v odpoledních hodinách v prostorách NZDM.
 • Každý klient může zdarma absolvovat až 15 psychoterapeutických setkání.
 • Psychoterapeutické služby hradíme z Nadace pojišťovny Kooperativa.
Kooperativa-logo-trans1

Kontakty

SPOT NZDM Prevent

Zeyerovy sady 963,
389 01 Vodňany

E: spot@prevent99.cz
T: 601 520 540
W: www.prevent99.cz/spot
Sociální sítě: spot_nzdm
  

Vedoucí zařízení:

Jana Velhartická
E: velharticka@prevent99.cz
T: 606 089 789

Tento projekt je spolufinancován a realizován za podpory:

Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, dotačních programů Jihočeského kraje a města Vodňany. Projekt navíc také podpořila Nadace ČEZ.

Vodňany
Podporovatele--CEZ-logo
Scroll to Top