Studenti v zařízeních PREVENT 99

Vítáme spolupráci se studenty formou stáže/praxe nebo při výzkumu k diplomové práci.

Rádi Vás seznámíme s chodem zařízení, pomůžeme Vám získat zkušenosti s přímou prací s klienty, umožníme Vám získat data pro Váš výzkum do diplomové práce. Nezřídka se stává, že při oboustranné spokojenosti se ze studenta může stát nová posila našeho týmu.

Podmínky stáže/praxe:

  • věk minimálně 18 let (v terénním programu min. 21 let)
  • pohovor s vedoucím zařízení, písemná smlouva
  • neužívání ilegálních drog po celou dobu stáže/praxe (i ve volném čase, o víkendech..) – v kontaktních centrech, doléčovacím centru, terénním programu
  • stáž/praxe je pro studenty zdarma

Podmínky spolupráce při výzkumu v rámci diplomových prací:

  • poznatky budou přínosné pro klienty, pracovníky, nastavení služeb
  • spolupráce je domluvená s vedoucím služby v předstihu min. 1 měsíce
  • máme dostatek času a energie pro spolupráci (což negarantujeme vždy a všude)

Kontaktujte přímo zařízení, se kterým chcete spolupracovat:

Scroll to Top