Přehled zařízení Prevent 99 z. ú.

Závislosti

Adiktologická poradna

Sociální poradenství a ambulantní léčba závislostí v Č. Budějovicích

Poradna pro nelátkové závislosti

Řešení potíží s hraním, gamblingem a sázením, poradenství pro blízké v Č. Budějovicích

Adiktologické služby ve vězení

Pomoc závislým osobám ve vazbě, či výkonu trestu ve Vazební věznici České Budějovice.

Kontaktní centrum ČB

Bezpečné prostředí a pomoc v aktuálních problémech v Českých Budějovicích

Kontaktní centrum ST

Bezpečné prostředí a pomoc v aktuálních problémech ve Strakonicích

Kontaktní centrum PT

Bezpečné prostředí a pomoc v aktuálních problémech v Prachaticích

Jihočeský streetwork

Terénní program v různých místech Jihočeského kraje

Substituční centrum

Ambulantní léčba podáváním léků a odborné sociálním poradenství v Č. Budějovicích

Doléčovací centrum

Začleňování do společnosti po absolvování léčby ze závislostí v Č. Budějovicích

Informace o žloutence typu C:

Rodiny

Informace pro zájemce

Informace pro ty, kteří zvažují, že se stanou pěstouny nebo si chtějí dítě osvojit

Služby pro osvojitele

Poradenství, kurzy a podpora osvojitelů i jejich dětí

Centrum podpory pěstounských rodin

Doprovázení, vzdělávání, terapie a podpora pro pěstounské rodiny

Služby pro rodiny s dětmi

Pomoc rodinám a podpora při překonávání obtíží, které ohrožují zdravý vývoj jejich dětí

Děti a mládež

CROSS

Klub pro děti a mládež od 12 do 26 let ve Strakonicích

STATION 17

Klub pro děti a mládež od 12 do 26 let v Blatné

Scroll to Top